Agneta Andersson, Desiree Bergström, Linnea Henriksson 8/4-31/5

I den här utställningen presenterar vi tre aktuella konstnärskap, Agneta Andersson, Desiree Bergström och Linnea Henriksson. Urvalet har skett dels som en kontrast till varandra, då deras uttryck och arbetsmetoder skiljer sig åt, men också för att det finns likheter och ett vemod som gömmer sig i bilderna.

Agneta Andersson arbetar ofta i svartvitt, så även i denna utställning. Det ljusa mot det mörka som skulle kunna skapa hårda konstraster, men som i Agnetas bildvärld snarare visar en skörhet. De återkommande organiska böljande formerna i hennes verk skapar en mjuk bildvärld i det hårda. I hennes bilder bryter det mänskliga igenom i det som ibland kan te sig som en obekväm värld där vi ställs inför orättvisor, förluster och maktmissbruk.
I kontrast till Agnetas avskalade färgvärld möter vi Desiree Bergström, Desirees bilder är fyllda av färg, lager på lager och gärna collage. Hon inspireras av det textila, men arbetar med måleri och grafik. Färgerna kan lura en vid första anblick, men bakom döljer sig ett vemod i bilderna, en eftertanke till det som kan verka enkelt.

I Linnea Henrikssons måleri möter vi en mörkare kuliss. I Henrikssons bildvärld skönjer vi ett melankoliskt, men vackert språk. Verken speglar det mörker och ljus som vi alltid omges av, såväl i vår miljö som i våra livsresor.

Hanna Isaksson
Verksamhetsledare
Resurscentrum för konst

Presentation konstnärer

Agneta Andersson
Född 1958 i Kiruna, bor och verkar i Kiruna och Luleå
 
Staden Kiruna och dess stora gruva är en viktig bakgrund till Agneta Anderssons konst. I tidigare verkhar hon skildrat urbana rum under omfattande förvandling – om inte utradering – på grund av stadsflytten. Järnmalmsgruvan är en av världens största och öppnade i slutet 1890, 2004 presenterades planer för att flytta staden för att kunna expandera gruvbrytningen. Sedan 2015 har delar av Kiruna centrum tömts och demolerats samtidigt som invånare fått omplaceras och tvingats
revidera sina framtidsplaner.
 
Inside Out är en serie nyproducerade verk med svartvita linoleumsnitt som skildrar landskapet runt omkring Kiruna. I dessa verk har Andersson återupptäckt skogen, vattendragen, sjöarna och fjällen från hennes barndom som glömts bort eller hamnat i skymundan på grund av sorgen över stadsflytten. Form och innehåll är i nära dialog i Anderssons konst. Hennes tidigare teckningar av demolerade hus i Kiruna gjordes av kol, ett material som är en essentiell ingrediens i stålproduktion. Dessa nya verk har skapats genom att skåra en yta, likt hur gruvan skapar sår i landskapet. När linoleumplattorna sedan används för att trycka blir bilderna negativa. Det är den orörda ytan som lämnar avtryck. Tekniken betonar kontrasterna i en existens präglad av frånvaro. Så som i större delen av hennes produktion finns det bara två färger i verken, svart och vitt. Även titeln pekar på dualitet och motsatser. Färgerna uttrycker sorg, saknad och förlust. Dessa nya verk är producerade som en slags rekreation och sorgbearbetning efter att Andersson mist sin partner.
 
Stadens försvinnande finns med bakgrunden, även det en form av sorg och förlust. Men bilderna handlar också om läkande. Snitten är hyllningar till landskapet som tröstar och skyddar. Som hon själv säger: ”Motiven är igenkännande, allmängiltiga och personliga. Tid att se bakåt, men samtidigt
det svåra och inspirerande, att se framåt och det nya. Att skapa om det som varit ger kraft till det som inte ännu infunnit sig både socialt och kreativt i våra liv.”
 
Agneta Andersson är konstnär verksam i Norrbotten; Kiruna och Luleå. Idag arbetar hon i första hand med teckning och linoleumsnitt som tekniker. Hon är utbildad bland annat vid Högskola för design och konsthantverk i Göteborg. Hon har tidigare arbetat med glas, metall och textil. Hon är medlem i konstnärsgruppen Koncentrat. 2014 medverkade hon i den internationella utställningen Kirunatopia som visade i Dresden och Umeå. Hon har även medverkat i samlingsutställningen Kiruna Forever vid ArkDes i Stockholm.
Text Havremagasiet 2021

Kontakt
Web: www.agnetaandersson.se
E-post: atelje.agneta@outook.com

Desiree Bergström 
Född 1962, bor och verkar i Luleå

Grafik utgör grunden för Desiree Bergströms skapande. Hon arbetar med olika former av tryckteknik. Det är en process i flera steg från idé till bearbetning av plåt, etsning och infärgning till tryckning på papper. De grafiska bladen monterar hon sedan i collage på större boards, ibland kombinerat med annat material.

Med sin konst vill Bergström sammanlänka ett textilt formspråk med de möjligheter som grafiken ger. Den textila konsten var ständigt aktuell i hennes föräldrahem, vilket påverkar och inspirerar henne i arbetet. I den djupetsade plåten ser hon samhörighet med estetiken i textila mönster.

Hon har tittat närmare på medeltida allmogemönster och symboler, men även mattvävar från nordisk tradition och mellanöstern. Där finns ofta ett universellt formspråk som bidrar till bildens berättelse och innehåll. Genom val av färg, form och linjer i sina collage vill Bergström öppna till djupare reflektion och fler tankespår. I bilden skapas så dikter utan ord.

Inspiration från äldre flamskmönster finns i verken Walk with Me respektive As the Crow flies. I verken Butterfly effect samt The Dead don’t Die vill Bergström lyfta fram livets kretslopp där tankar och hopp påverkar oss likväl som minsta rörelse på jorden kan ge avtryck på de större skeendena i världen.

Kontakt
Web: www.desireebergstrom.se
E-post: mail@desireebergstrom.se
Instagram: desireebergstrom.se
 
 
Linnea Henriksson
Född 1979 i Luleå, bor och verkar i Luleå
 
Linnea Henrikssons bildvärld spänner över experimentella uttryck hämtade från grafiska tekniker till ett mer renodlat måleriskt arbete. Motivvärlden pendlar mellan det föreställande och det abstrakta ofta med känsla av landskap. På regionhuset visar hon en serie nya målningar i olja på duk och board.  
 
”Jag började teckna av utsikten från vårt sovrumsfönster, silhuetten av husen och träden mot den ljusrosa himlen. En bild jag ser när jag vaknar och när jag faller i sömn. Jag ville jobba med kontraster och ljus på ett mer skissartat sätt och teckningen fick bli en startpunkt till målningen som den blev.”
 
Linnea Henriksson har haft ett flertal separat- och grupputställningar i Norrbotten och bland annat erhållit en residensvistelse i Tromsö genom Galleri Syster. 
 
Kontakt 
E-post: Ingerlinneakarolina@gmail.com

Inside Out VIII, Agneta Andersson
Inside Out VIII, Agneta Andersson
Desiree Bergström
Desiree Bergström
As the Crow flies , Desiree Bergström
As the Crow flies , Desiree Bergström
Linnea Henriksson
Linnea Henriksson
Ingen titel, Linnea Henriksson
Ingen titel, Linnea Henriksson