Anders Alm & Erik Holmstedt 28/1-1/3

Det är med glädje vi kan presentera två av Norrbottens mest etablerade fotografer genom denna utställning: Anders Alm och Erik Holmstedt. Deras uttryck skiljer sig åt, men deras valda medium för dem samman.

Gemensamt är även att de båda är uppväxta i varsin gruvstad, Kiruna och Malmberget/Gällivare, för att sedan bosätta sig i Luleå. Båda har även valt att skildra sina respektive uppväxtorter i olika bildsviter och hur de har påverkats av gruvdriften de senaste decennierna. Viktiga tidsdokument som kommer att användas i generationer framöver.

En av sviterna, Anders Alms, ”Innanför linjen för påverkade områden”, visas i denna utställning för första gången. Mellan 2020-2022 har han dokumenterat förändringen av Kiruna som utgörs av den osynliga linjen av det som kommer försvinna och det som kommer att vara kvar.

I Erik Holmstedts bildsvit ”Digitala Landskap” får vi istället se Norrbottens nya industri som växer fram, stora anonyma serverhallar. Norrbottens ”gröna energi” och kalla klimat har lockat en ny bransch till länet. En serie bilder som fått stor uppmärksamhet och köpts in av Moderna Museet.

När Anders Alm föredrar att arbeta i svart/vitt arbetar Erik Holmstedt nästan uteslutande i färg. I Alms bildvärld återfinner vi mer människor (även om denna utställning visar miljöbilder) medan Holmstedts porträtt till stor del utgörs av spåren av människan i form av byggnader och folktomma vyer. Vill man sätta sig in ytterligare i deras respektive konstnärskap så har båda gett ut ett flertal fotoböcker.

Presentation

Anders Alm
Född 1955, bor och är verksam i Gammelstad Luleå.
 
Innanför linjen för påverkade områden
Kiruna 2020-2022
Det finns en linje som inte syns. En linje som markerar de gator och kvarter som ligger inom rasområdet för gruvbrytningen. Den inhägnar de ytor och de byggnader som nu töms och rivs eller flyttas för att gruvbrytningen ska kunna expandera. Nutiden förändras och delar av samhällets historia demonteras för att säkra en framtid i den fortsatta tillväxtens namn.

Anders har i hela sitt yrkesverksamma liv försörjt sig som uppdragsfotograf och använt fotografiet som medel i sin konstnärliga gärning. Under åren har han publicerat många egna projekt både som böcker och utställningar. Hans fotografiska bildspråk ligger i den dokumentära fåran. Ibland blir det rent dokumentärfotografiska projekt och ibland mer personligt där tankar och idéer gestaltas i fotografier av den yttre verkligheten.

Kontaktuppgifter
Mail: fotograf@andersalm.se
hemsida: www.andersalm.se
Instagram: @antialm
 
Erik Holmstedt
Född 1952 i Malmberget, bor och är verksam i Luleå.
I sina fotografiska arbeten ägnar Erik Holmstedt sig åt det (post)-industriella samhällets framfart och de konsekvenser det får på det urbana landskapet. Det är frågeställningar om vår samtid, hur miljöer förändras och hur nya landskap uppstår. Han arbetar med ett topografiskt förhållningssätt med centralperspektivet som grund för en registrerande avbildning.

Serien DIGITALA LANDSKAP
Ingen undkommer digitaliseringen av samhället. I serien undersöker Erik Holmstedt ursprunget och förutsättningarna för datacentren i Norrbotten. Kyla, billig och grön elkraft var förutsättningar för de binära talens nya fabriker, en råvaruresurs som nu omprövas. Han synliggör den digitala infrastrukturen i det norrbottniska landskapet.
Bilderna har tidigare visats på Havremagasinet i Boden 2018-19.
6 bilder i serien är inköpta av Moderna museet.

Serien I SINOM TID
I objektens tillstånd av stillhet finns i det fördolda en rörelse i tiden. I sinom tid uppstår en förändring där vi aktivt eller passivt är en del i den rörelsen. En framåtriktning som aldrig avstannar.
 
Kontaktuppgifter
Mail: erik@holmstedt.nu
Hemsida: www.holmstedt.nu
Instagram: erikhol

Anders Alm
Anders Alm
Foto Anders Alm
Foto Anders Alm
Erik Holmstedt
Erik Holmstedt
Foto Erik Holmstedt
Foto Erik Holmstedt