Live Talk: Linn Lindström

Torsdag 18 november kl. 17 - 18 Konsthallens ateljé, fri entré

Linn Lindström är utbildad vid Kunstakademiet i Oslo och Konsthögskolan Valand i Göteborg och är sedan två år bosatt i Jämtön, Norrbotten. Hennes arbeten tar avstamp i skärningspunkter. Mellan historia och natur, mellan material och berättande, mellan mänsklighetens förhållningssätt till sig själv och de system hon skapat.

Linn arbetar huvudsakligen med skulptur, ofta i naturmaterial som t.ex. trä, sten och gips. Skulpturerna ingår i grupperingar som leder till egna enheter. Som fragment placerade i nya sammanhang för att skapa andra berättelser. I installationer finner man avgjutna platsflaskor bredvid en schimpanshand i sten, ögon skulpterade i vax blir liggande som lösa objekt på golvet. Ibland är skulpturer satta till rörelse, figurer i animationer är ofta ensamma och haltande.

I sitt samtal kommer Linn att berätta om sin praktik med nedslag i utvalda verk från de senaste åren. Bland annat om samarbetsprojekt som pågått parallellt med det egna arbetet över en längre tid där tankar och formspråk fått tid att smälta samman.

Arrangörer: Resurscentrum för konst, Luleå konsthall och KKV Luleå

Linn Lindströms hemsida >>