Rubus-konststipendiater 12/11-14/12

Rubus Arcticus är ett av Sveriges största kulturstipendier och ges ut av RegionNorrbotten. Det tilldelas till kulturskapare mitt uppe i sin konstnärliga gärning och är ett stöd som är tänkt att hjälpa stipendiaten att utvecklas ytterligare i sitt konstnärskap. Stipendiet om totalt 400 000 kronor fördelas årligen på fyra stipendiater med verksamhet och/eller anknytning till Norrbotten inom dans, bild- och formkonst, film, foto, litteratur, musik, teater samt övriga konstnärliga uttryck.

I denna utställning visar vi upp de konstnärer som har tilldelats stipendiet de fyra senaste åren Jenny Nordmark, Anders Sunna, Thomas Hämén och Lotta Lampa.

Juryns motivering
Jenny Nordmark-2020
Jenny Nordmark är från Kalix och återkommer till Norrbotten i sitt konstnärskap. Hon arbetar med teman som berör länet och dess naturtillgångar – skogen, älven och malmen –i relation till samhället. I verken har platsen och människorna stor betydelse och inte sällan är de också medskapare. Jenny Nordmark rör sig lika elegant mellan storstad och
landsbygd, inom scenkonsten, arkitekturen och utställningsrummet. Hennes bredd och ‘nyfikenhet i sitt konstnärskap tar henne vidare till oväntade platser och gestaltningar.

Anders Sunna-2019
Anders Sunna, född och verksam i Jokkmokk har efter studier i södra Sverige etablerat sig som en av Norrbottens idag mest anlitade konstnärer med nationella och internationella uppdrag. Genom ett personligt uttryck med rötterna i graffitin arbetar han med politiska budskap och värdegrunder som lyfter frågor om exploatering av samisk kultur och rätten till att bedriva renskötsel. I Anders Sunnas ofta symboltunga verk skildras delar av den samiska historien genom enskilda berättelser intill återgivningar av strukturella övergrepp.

Thomas Hämén - 2018
Thomas Hämén är konceptkonstnär och curator baserad i Luleå och London. Han arbetar med stor variation i såväl format som tema och han har en självklar plats på den samtida internationella konstscenen. Med sin idérikedom och driftighet kommer han med stor sannolikhet att fortsätta utveckla både sin egen verksamhet och vara en viktig och inflytelserik person för utvecklingen av Norrbottens kulturliv.

Lotta Lampa - 2018
Lotta Lampa är konstnär och designer som rör sig i gränslandet mellan formkonst och skulptur. Hon arbetar i så skilda material som textil, is och metall, och hon verkar i både Sverige och internationellt med sin Norrbottensinspirerade konst. Lampa bidrar till det lokala kulturlivet bland annat som ordförande för Konstnärer i Norrbotten och hon har visat
stor potential för vidare utveckling i sitt okonventionella skapande.

Presentation konstnärer

Thomas Hämén
Född 1987 i Luleå, bor och verkar i Luleå och Berlin. Masterexamen i fri konst vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 2014 och De Ateliers i Amsterdam 2017.

Hans konst tar ofta avstamp i undersökningar av de intrikata relationerna mellan människor, djur/växter och teknologi, där han använder vardagliga elektriska apparater, industriella maskiner eller andra organismer som skådespelare för att gestalta mänskliga rädslor och begär. En fråga är ofta
ställd som ett återkommande tema i hans konst: Vad konstituerar att något är levande och vilken potential har konsten för att utvidga denna definition?

De verk som visas på regionshuset är en del av målningsserien Tumble through the underbrush från 2019. I denna har konstnären hackat ett program för fraktalgeometri och använder det tillsammans med linoljekritor för att försöka dokumentera minnen av naturupplevelser. Programmet används ursprungligen i filmindustrin för att generera landskap till 3D-miljöer men kommer att i Häméns hackade version att bete sig mycket mer kaotiskt. Han fascineras av komplexiteten i bildmaterialet och hur de på ett förvånande sätt är i resonans med vissa starka minnen naturupplevelser från hans barndom i Norrbotten. Varje målning porträtterar ett specifikt minne och bär namnet av de platser minnena utspelar sig på. Syntetiserad natur och dess potential för introspektion är kärnan i de här inre landskapsmålningarna och att framställa dem känns enligt konstnären som att ramla igenom minnets undervegetation, därav titeln.

Kontaktuppgifter
E-post: thomas.hamen@hotmail.com
Telefon: 070-560 80 74
Hemsida: thomashamen.com
Instagram: thomashamen

Lotta Lampa
Född 1981 i Kalix, verksam i Kalix och Storugns. Konstnär och designer med kandidatexamen från Beckmans Designhögskola i Stockholm och International Design Academy by Luxury Living Group, Forli, Italien.

Lotta Lampa verkar på en internationell designarena, genom hennes arbete utforskar hon förbehållslöst normativa förhållningssätt och förväntningar på utövare och materialitet. Lampas intuitiva sätt att uttrycka sig på ger hennes arbete en direkt men samtidigt omsorgsfullt utformad estetik som speglar
hennes omgivning och bakgrund på nyskapande och oväntade sätt. Hennes uttryck skapar en unik association mellan det lokalt subkulturella och internationellt storskaliga.

Under våren 2021 medverkade Lampa i SVT’s nya serie Designhistorier där ett avsnitt porträtterar Lotta Lampa och Greta Magnusson Grossman.

Inför denna utställning visar hon fotografier från projektet CHEVY RAIS ID. En serie foton på unika designobjekt bland annat golvlampan Tjabo Thunder Light i metall och verket Raggen, ett handtuftat verk i ull med symboler från raggarkulturen. Fotografierna är tagna i ett gammalt mejeri i Kalix där designobjekten är placerade i en råare, mörkare och smutsigare miljö, bort från de annars klassiska och avskalade produktbilderna. Fotografierna blandas upp med fysiska designobjekt som ljusstaken Håll käften i metall och vaserna The Vase i rostfritt stål som är dekorerade med spikes eller en piercing. I projektet CHEVY RAIS ID har Lampa samarbetat med fotografen Julia Brännmark, Kalix.

Projektet har finansierats av Region Norrbottens Expresstöd 2021.

Kontaktuppgifter
E-post: lottalampa@gmail.com
Telefon: 070-554 59 15
Hemsida: lottalampa.se
Instagram: studiolottalampa

Anders Sunna
Född 1985 i Jukkasjärvi församling och uppvuxen i Kieksiäisvaara, Pajala kommun, nu verksam i Jokkmokk. Utbildad vid Konstfack i Stockholm.

Anders Sunna, är en nordsamisk konstnär från en renskötselfamilj i Kieksiäisvaara, på den svenska sidan av Sápmi. Sunnas politiskt laddade konstverk berättar historien om det samiska folkets våld och förtryck och
behandlar mycket specifikt hans familjs fem decennium långa kamp för deras rätt och erkännande att vara renskötare. På grund av statlig politik förlorade
familjen sina renmärken, en sedvanlig praxis som visar det individuella ägarskapet till renen och rätten att arbeta som renskötare.

Sunna använder sin konstnärliga praktik för att stärka det samiska samhället. Med kraftfulla bilder och politisk satir visar hans målningar, graffiti, skulpturer och installationer hur missbruk av auktoritet och makt leder till exploatering
av mark och naturresurser, tvångsförflyttning och förföljelse.

Kontaktuppgifter
E-post: anderssunna@biegga.com
Hemsida: anderssunna.com
Instagram: anders_sunna

Jenny Nordmark
Född 1980, uppvuxen i byn Gammelgården utanför Kalix, bor i Stockholm. Kandidat i arkitektur vid Chalmers tekniska högskola 2003, masterexamen i rumslig gestaltning vid Högskolan för design och konsthantverk,
HDK Valand 2006, kandidatexamen vid Dramatiska institutet/ Stockholms konstnärliga högskola SKH 2013 samt postmaster i konst och arkitektur vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm.

Den tänkta platsen för PATA ligger på den svenska sidan om gränsen till Finland och är en del av stadsbyggnadsprojektet, På gränsen/Rajalla, att bygga ihop Haparanda och Torneå till en stad på gränsen. Sedan 2018 är det gemensamma centrumet ett köpcentrum på finska sidan med det gemensamma torget som abrupt möter en byggrop på svenska sidan. Det som skulle ha blivit ett förenat centrum på gränsen är idag visuellt mer isär än någonsin. Det har visat sig att människor skäms för byggropen. Platsen blir en påminnelse om ett misslyckande snarare än vad som är möjligt. Vad gör det med ett samhälle och de människor som har en relation med den? Kan konsten ta plats i tomrummet, överbrygga och aktivera platsen och förvandla den till något annat än en övergiven byggrop?

PATA är ett egeninitierat projekt och kan ses som ett diskussionsunderlag för På gränsen/Rajallas framtida utformning eller som en fristående gestaltning av ett gemensamt kulturarv från båda sidorna om gränsen. Mini-patan är byggd med tallpinnar från ett kalhygge utanför Jennys hemby.

Kontaktuppgifter
E-post: info@jennynordmark.se
Telefon: 070-248 99 24
Hemsida: jennynordmark.se
Instagram: jenny_nordmark

Vernissage 12 nov 12.00
Invigningstalare Peppe Bergsten Hesselbom, Kulturchef, Region Norrbotten

Thomas Hämén
Thomas Hämén
Thomas Hämén, Taken By Trolls
Thomas Hämén, Taken By Trolls
Lotta Lampa
Lotta Lampa
Lotta Lampa, Raggen
Lotta Lampa, Raggen
Anders Sunna
Anders Sunna
Jenny Nordmark
Jenny Nordmark
Jenny Nordmark, PATA
Jenny Nordmark, PATA