Två sidor av landskapet 1/10-9/11

Att porträttera landskapet i måleri är kanske en av de äldsta företeelserna inom konsten. Men hur tar sig dagens konstnärer an landskapet och utifrån vilka frågeställningar? Charlotta Rosengren från Abisko lever i landskapet och rör sig i naturen dagligen, hon ser årstidsväxlingarna och gestaltar fjällen i hennes omgivning. Här är det rofyllt, vackert och som betraktare kan jag drömma mig bort till fjälltopparna, känna hur jag sitter med en varm kopp kaffe och insuper det vackra landskapet.

Isak Anselm porträtterar ett annat landskap, här är det kärvare, mörkare och mer otyglat. Målningarna är mindre och vattnet utstrålar en otämjd kraft. Även i serien ”Now away we go towards the top. Many still, small voices are calling ‘Come Higher’” känner vi utmaningen, människan mot naturen. Bergen är farligare och kargare.

Oavsett vad vi föredrar så väcker respektive konstnär med sina verk känslor i oss som vi kan relatera till. Det mörka och det ljusa, det enkla och det motstridiga. Det faktum att när vi är i naturen, så är det vi som måste anpassa oss. Visst går den att tämja till en viss del, men inte fullt ut. Sådan är vår moder jord.

Presentation konstnärer

Isak Anshelm 
Isak Anshelm är född i Linköping och utexaminerades från Kungliga Konsthögskolans masterutbildning i fri konst 2017. Sedan 2019 är han boende och verksam i Jämtön.
 
”Naturen existerar inte”. Påståendet är Slavoj Zizeks, men vad menar han? Naturligtvis hävdar han inte att det inte existerar några träd eller sjöar, snarare att Naturen, med stort ”N”, inte existerar. I vår omvärld återfinns istället en mängd naturer vilka är socialt och kulturellt samproducerade. Innebörden är att det inte går att göra en distinktion mellan natur och kultur. Människan har inte längre lyxen att göra den gränsdragningen, dvs förstå sig själv som skild från naturen. Istället är det av stor vikt för människan att betrakta vår miljö i, vad Donna Haraway föreslår, natur-kulturer.  Utgångspunkten för Isaks måleri är antropocen. Från denna tematiska utgångspunkt har han de senaste åren arbetat med ett antal olika projekt, såsom den visuella upplösningen mellan teknik och natur samt människans blick på hav som metaforisk snarare än ett levande system. Här visar han delar av projekten "A Sea of Regret" och ”Now away we go towards the top. Many still, small voices are calling 'Come Higher'”.
 
Kontakt
E-post: coltopi@hotmail.com
Telefon: 070-750 76 92
Hemsida: www.isakanshelm.com
 
 
Charlotta Rosengren
Född 1972 i Kungälv, bor och verkar sedan 2004 i Abisko.

Det var det karga och ödsliga som drog Charlotta norrut, det avfolkade och kanske något ogästvänliga. Sedan fem-sex år tillbaka målar hon uteslutande. Ett landskap i förändring. Fjäll och berg är genomgående i allt hon gör konstnärligt och privat. Hon studerar bergen på alla sätt. Klättrar, går toppturer både sommar och vinter, målar och springer bland dem. Alla årstider är hon ute bland fjällen och försöker greppa klippan i klättringen, skida nerför sluttningen, springa genom dalgången och tolka storheten i hela fjällsidan genom pensel och färg. Vegetationen i högalpin miljö och fjälldalarna, stenarna, glaciären, jokken, snölegorna studeras i olika väder och årstider.

Inför denna utställning har hon haft fokus på hösten men visar även några andra verk där andra årstider råder. Hennes process tar mycket tid. Hon är ute på fältarbete så mycket som möjligt under främst vår, sommar och höst. Vintrarna spenderar hon mer tid i ateljén där de stora målningarna blir till. Verken Charlotta visar här är främst från Abisko med omnejd.

Kontakt
E-post: charlotta_rosengren@hotmail.com
Telefon: 070-397 20 75
Hemsida: charlottarosengren.se
 
 

Isak Anshelm
Isak Anshelm
Isak Anshelm, A Sea of Regret 13
Isak Anshelm, A Sea of Regret 13
Charlotta Rosengren
Charlotta Rosengren
Charlotta Rosengren, Gohpasvággi
Charlotta Rosengren, Gohpasvággi