18/10 Dialogmöte Bild & Form Kultuplanearbete 2023-2026

Hösten 2021 och en bit in på våren 2022 bjuder Region Norrbottens kulturenhet in alla kommuner, det professionella fria kulturlivet och kulturorganisationer/institutioner till dialoger för att gemensamt diskutera framtidens kulturliv i Norrbotten. Dialogerna är grunden till vision och handlingsplan för kommande kulturplan som gäller för 2023-2026. Varmt välkommen med din anmälan!
 
När: Längre ner på sidan följer datum och för repektive konstområde.
Du kan anmäla dig till flera dialoger.

Alla konstområdesdialoger sker kl.16.00 - 19.00, inklusive en paus i mitten. (Tiden är en ramtid och mötet kan komma att sluta tidigare).
När du anmäler dig får du svara på ett par frågor. Det är för att  vi alla på bästa sätt ska kunna förbereda oss på dialogen.

Var: Dialogerna sker digitalt. Möteslänk skickas ut senast dagen före dialogen äger rum.

Hur:
Dialogmötet genomförs i tre delar.

  • Den första delen handlar om vad en kulturplan är och syftet med att den finns. Vi går också igenom en kort utvärdering av nuvarande kulturplan.
  • Andra delen är en workshop där vi tillsammans diskuterar och formulerar behov och förutsättningar för kommande kulturplan.
  • Under den sista delen sammanfattar vi workshopen och tittar på vad som blir nästa steg i kulturplansarbetet.

6 oktober kl.16.00 - 19.00
Professionell dans/cirkusverksamhet

18 oktober kl.16.00 - 19.00
Professionell bild- och formverksamhet
Professionell teater-, dans- och musikverksamhet
Museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete
Anmäl dig här >>

20 oktober kl.16.00 - 19.00
Litteratur
Biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet
Regional enskild arkivverksamhet
Filmkulturell verksamhet

9 november kl.16.00 - 19.00
Främjande av hemslöjd

Dialoger hålls också med särskilt inbjudna representanter från
22/23 september
Nationella minoriteter och Sveriges urfolk samerna

8 november
Barn och unga/Länsungdomsrådet/Ungt samråd

Norrbottens nya kulturplan kommer, liksom den nuvarande, i och med färdigställandet spridas i sin helhet på svenska samt som populärversion på svenska, finska, meänkieli och nordsamiska.

Vad är en kulturplan?
Kulturplanen ska utarbetas i samverkan med länets kommuner och länets professionella kulturskapare och civila samhället. En kulturplan kan ha flera olika syften och användningsområden. Nationellt ser de väldigt olika ut. 

Gemensamt för alla kulturplaner är att de fungerar som regionens ansökan för statliga kulturmedlen till aktörer som ingår i kultursamverkansmodellen.
I de statliga riktlinjerna som styr tilldelning av medel står att kulturplanen särskilt ska beskriva prioriteringar för den regionala kulturpolitiken inom sju konstområden:
  • Professionell teater-, dans- och musikverksamhet
  • Museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete
  • Biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet
  • Professionell bild- och formverksamhet
  • Regional enskild arkivverksamhet
  • Filmkulturell verksamhet
  • Främjande av hemslöjd

Om kultursamverkansmodellen
Kultursamverkansmodellen innebär att varje region får en samlad summa statliga medel att fördela till regional kulturverksamhet i respektive region. Modellen började införas 2011 och har av regeringen beskrivits som en av de största kulturpolitiska reformerna.

Mer på andra webbplatser:
http://Om kultursamverksansmodellen - Kulturrådet (kulturradet.se)
http://Kultursamverkansmodellen animation (textad) - YouTube

Här anmäler du dig till
Bild- och formträffen

18/10 kl 16.00 - 19.00
LÄNK FÖR ANMÄLAN >>