Det är hemskt nära nu - om Korpelarörelsen 20/8 - 28/9

Delar av utställningen om Korpelarörelsen visas i Luleå
 
Under sommaren har den hyllade utställningen ”Det är hemskt nära nu”, visats i den gamla fiskodlingen i Kiruna. Nu finns det möjlighet för luleåborna att se en del av verken på Galleri Foajén i Regionhuset.
 
I Tornedalen och Malmfälten var Korpelarörelsen under 1930-talet en lockelse, inte minst utifrån rykten om vad som pågick bakom stängda dörrar. Långt efter rörelsens aktiva period låg dessa ofta till grund för missvisande historieskrivningar och en stor skamfylld tystnad. Kvar fanns även efterdyningar av de övergrepp som begåtts under sektens verksamma år.

Dagens ovissa livsvillkor medför inte sällan en allt mer dystopisk framtidsbild som skapar en längtan efter övertygande och enkla lösningar. Kortlivade domedagssekter som Korpelarörelsen är inget unikt och något som uppstår än idag. 

- Att konstnärlig utforska ett historiskt skeende utifrån rådande normer och värdegrunder erbjuder sätt att närma sig skakande händelser om ett ännu känsligt ämne för många i Norrbotten. Säger curator Maria Ragnestam.
 
Tillsammans med Institutets konstnärliga ledare Markus Öhrn har hon arbetat med utställningen som visats under sommaren i den gamla nedlagda fiskodlingen intill Luossajärvisjön. Totalt har 10 konstnärer bidragit med nya verk till utställningen. I Luleå visas verk av Lena Ylipää och Hanna Kanto.
 
”Det är hemskt nära nu” visades i sin helhet i Kiruna 17 juli – 15 augusti 2021. Utställningen är producerad av Konstfrämjandet Norrbotten i samverkan med Institutet Vitsaniemi. 

 
Läs mer på korpelaland.com samt Konstfrämjandet Norrbottens webbsida norrbotten.konstframjandet.se/projekt/korpela-land/

Presentation konstnärer

LENA YLIPÄÄ
Lena Ylipää är bosatt och verksam i Lainio utanför Kiruna. I sitt konstnärskap utgår hon till stor del från sitt intresse för samhällsstrukturer och specifikt de stora frågor som berör vardagen och verkligheten i norr.

Ylipääs verk utgår från en undersökande process i Norrbottens museums arkiv, bland material med anknytning till Korpelarörelsen. Ylipää tar fasta på de motstridigheter som infinner sig mellan arkivets tysta omsorg och den skoningslöst fördömande nyfikenhet som syns i stora delar av materialet om händelser som skymtats bakom fördragna gardiner. Verket präglas av arkivets taktila aspekter, med tonvikt på varsamhet i såväl beröring som bearbetning. I bläddrandet bland arkivmaterialet och tecknandets precisa pennföring har Ylipää närmat sig Korpelarörelsens historia från ett sökande objektivt perspektiv. Samtidigt finns ett lager av medmentalitet i hennes metodik som ofrånkomligt påverkas av personliga erfarenheter från området.

Lena Ylipää arbetar med en mängd olika material men återkommer allt oftare till tecknandet. Ylipää har mottagit ett flertal stipendieroch har ställts ut i solo- och grupputställningar på ett flertal platser internationellt, bland annat Art Angar i Solovki, Ryssland,Aomori Contemporary Art Centrei Amori, Japan, Galleri Hilbertraum i Berlin, Tyskland ochNordens Hus i Reykjavik, Island. Ylipää har tidigare arbetat som konstkonsulent i Region Norrbotten och är idag aktiv inom konstnärsgruppen Koncentrat. Ylipää har en Master of Fine Arts (MFA) från Konstfack i Stockholm.

Hemsida: lenaylipaa.se


HANNA KANTO
Återkommande arbetar Hanna Kanto i sin konst med nordiskt liv och natur. Det handlar om människor, kultur och framförallt om floran. I Kantos verk finns en tydlig omsorg för måleriet, hennes uttryck inrymmer äldre tekniker som blandats med airbrushens samtida yttring.

I bildsviterna Kanto nu visar har mytologin och symboliken fått ett stort utrymme samtidigt som hon i arbetet utforskar det mänskligt ömtåliga sinnet. Tankar och verkligheter från olika delar av livet skildrar tillsammans en annalkande upplösning. Motiven upp lager för lager i kraftfulla och samtidigt flyktiga himlafenomen som sönderfaller i illusioner eller växer sig starka i övertygelsen om en närstående befrielse.

Hanna Kanto arbetar huvudsakligen med måleri i en blandning av traditionella och moderna tekniker. Kanto finns representerad med verk i bland annat Statens Konstråd i Sverige och Finland, Wihuri Art Collection och Rovaniemi Konstmuseums samlingar och har mottagit ett flertal stipendier och utmärkelser. Kanto har ställts ut i solo- och samlingsutställningar på ett flertal platser i norden, bland annat GlogauAIR i Berlin, Tyskland, SÍM Gallery i Reykjavik, Island och Rovaniemi Konstmuseum i Finland. Kanto har en Master of Fine Arts (MFA) från Academy of Fine Arts i Helsingfors, Finland och är representerad av Domeij Gallery i Stockholm.

Hemsida: hannakanto.com

Curator Maria Ragnestam
Curator Maria Ragnestam
Lena Ylipää: Arkivet – Långsamhetens läsning (2021). Installation. Arkivskåp, teckningar.
Lena Ylipää: Arkivet – Långsamhetens läsning (2021). Installation. Arkivskåp, teckningar.
Detalj ur Lena Ylipää: Arkivet – Långsamhetens läsning (2021). Installation. Arkivskåp, teckningar.
Detalj ur Lena Ylipää: Arkivet – Långsamhetens läsning (2021). Installation. Arkivskåp, teckningar.
Hanna Kanto: Perkeleen portot helvettiin! (2021) Tusch och olja på duk, keramik
Hanna Kanto: Perkeleen portot helvettiin! (2021) Tusch och olja på duk, keramik
Hanna Kanto: Perhospiru, Devilbutterfly (2021) Keramik
Hanna Kanto: Perhospiru, Devilbutterfly (2021) Keramik