18/5 Extra Årsmöte pedagogiskt nätverk

Vill du vara med och starta upp en pedagogisk förening i Norrbotten för konstnärer, pedagoger, tjänstepersoner mfl som vill göra projekt inom slöjd, konst eller dans mot barn och unga? 

Då ska du anmäla dig till vårt extra årsmöte den
18 maj kl 16.00-17.00 digitalt på Zoom

 Syfte med verksamheten

  • Ge förutsättningar för pedagoger, kulturskapare inom områdena dans, bild, form och slöjd att skapa projekt för målgruppen barn & unga, under och efter skoltid
  • Vara en bred medlemsförening för pedagoger, professionella utövare och tjänstepersoner som drivs av att öka möjligheterna till att uppleva och utöva kultur för barn och unga i Norrbotten.
  • Verka i hela länet
  • Verka i dialog och samverkan med kulturskolesamordnaren samt regionala konstfrämjande verksamheter som Konstkonsulenet, Resurscentrum för konst, Danskonsulent och Länshemslöjdskonsulent.
  • Verka i dialog med nationella nätverk och projekt.
     

 Om du inte är med i nätverket så blir du det här >>


Har du några frågor? Hör av dig till någon av oss.
Ricky Sandberg, Konstkonsulent, rikard.sandberg@norrbotten.se
Hanna Isaksson, Resurscentrum för konst, hanna.isaksson@norrbotten.se
Linnea Nilsson, Hemslöjdskonsulent, linnea.a.nilsson@norrbotten.se
Rebecka Strand, Danskonsulent, rebecka.strand@norrbotten.se
Åsa Lundmark, Samordnare Kulturskolan asa.lundmark@norrbotten.se

En länk och årsmöteshandlingar skickas till din mail när du anmäler dig.