Digitalt Artist Talk: Erik Holmstedt

25 mars 17.00 - 18.00 på ZOOM

Ett övergripande tema i Erik Holmstedts motivkrets har varit det urbana samhället i dess olika utryck. Det är frågeställningar om vår samtid, hur miljöer förändras och hur nya landskap uppstår. Han arbetar i ett topografiskt förhållningssätt med centralperspektivet som grund i ett registrerande fotograferande. 
 
Föreläsningen kommer att kretsa kring hans mest omfattande projekt där han följt gruvsamhället Malmbergets samhällsomvandling. Det blir också utblickar till andra industrilandskap och några fotohistoriska tillbakablickar som har varit viktiga i hans fotografiska utveckling. 
 
Erik Holmstedt är född i Malmberget och bosatt i Luleå. Grundutbildad på Fotoskolan på Bergnästet, Luleå och vidareutbildad på Konstfack i Stockholm. 

Hemsida: www.holmstedt.nu

Arrangörer: Resurscentrum för konst, Konsthallen Luleå och KKV Luleå

Anmälan

En länk till föreläsningen skickas till din e-post.