Digitalt Artist Talk: Victoria Andersson

Torsdag 11 Februari 17.00-18.00 via Zoom

Tiden är en central del i Victoria Anderssons process, både den faktiska arbetstiden men också den närvaro av tid som hennes arbeten återspeglar.
 
”Att brodera är ett slags meditativt tillstånd. Här möts minnen och erfarenheter, dåtid och nutid blandas till nya berättelser och existentiella frågor. Naturen är alltid närvarande, en inspirationskälla som speglar världens tillstånd och olika skeenden”.

Victoria kommer att ge en virtuell guidad tur av hennes senaste utställning TIDEN LIDER på Umeå Konsthall. Flertalet av verken i utställningen är skapade under 2020, en tid som för oss alla är och har varit något helt unikt.
 
Victoria Andersson är född 1971 i Kiruna och bosatt i Luleå. Hon är utbildad på HDK-Valand Högskolan för konst och design i Göteborg. Hon har haft en rad separat- och grupputställningar i Sverige och internationellt samt ett antal offentliga gestaltningsuppdrag.
 

Anmälan