9/3 NÄSTA STEG pedagogisk nätverksträff 

Tisdag 9 mars kl 10:00 - 12:00 på Zoom

Under 2020 genomfördes 5 seminarier för att utveckla pedagogiken inom bild och slöjdområdet. Föreläsare från hela landet bidrog med kompetens och inspiration och flera workshops genomfördes. Seminarieserien ledde till en utlysning bland de som deltagit i seminarierna av projektidéer för projekt inom området samt en förstudie om en organisationsform för konst- slöjd och danspedagogik.

Nätverksträffen är för:

 • Pedagog på institutioner, inom skola/kulturskola/förening etc som anställd eller frilans
• Professionell konstnär/slöjdare/dansare som vill ta klivet och börja arbeta pedagogiskt
• Tjänsteperson som vill arbeta med frågan (rektor, kultursekreterare mfl.)


PROGRAM
9.45 – 10.00 Inloggning & mingel (ta med kaffekoppen)

10.00 – 10.15 Välkomstrunda

10.15 – 10.30 ”Open Call - Projektidé efterlyses”

Förra årets Open Call för projektidéer för projekt riktade till barn och unga resulterade i att 5 projekt valdes ut för att utvecklas ytterligare.Presentation av dessa pågående projekt.

10.30 – 11.00 Kotten ger frön för framtiden
Mia Jensen och Gunilla Öhman berättar om sina erfarenheter från Kotten Barnkulturcentrum om konsten att utveckla, stödja och stimulera det skapande arbetet i skolor och förskolor. ”Så här gjorde vi! Det här lärde vi oss!”

11.00 - 11.05 Bensträckare

11.05 – 12.00 Organisation för pedagogik inom bild, slöjd och dans Presentation av förstudien som Anna Byberg gjort. Workshop runt frågan: Hur går vi vidare?

Har du några frågor? Arrangörer av de digitala träffarna:
Ricky Sandberg, Konstkonsulent, rikard.sandberg@norrbotten.se
Hanna Isaksson, Resurscentrum för konst, hanna.isaksson@norrbotten.se Åsa Lundmark, Samordnare Kulturskolan asa.lundmark@norrbotten.se
Linnea Nilsson, Hemslöjdskonsulent, linnea.a.nilsson@norrbotten.se
Rebecka Strand, Danskonsulent, rebecka.strand@norrbotten.se

Anmälan

Fler arrangemang