9/11 Att förmedla konst

9 november 14.00 – 15.30, Zoom, spelas ej in.

Är du bild och formkonstnär eller slöjdare som också presenterar ditt arbete i
utställningssammanhang? Eller är du aktiv i en konstförening och genomför
utställningar? Då kan den här kursen vara något för dig. Kursen är kostnadsfri. Vi ses genom det digitala mötesverktyget ZOOM.


Under en och en halv timme kommer vi prata om hur man kan skapa så bra
förutsättningar som möjligt för att kommunicera, bjuda in till samtal om och bidra till nya insikter om samtidskonsten och de ämnen som konsten berör.
Hur skapas utrymmen som utan att konkurrera med det konstnärliga uttrycket
bidrar till utställningens helhet och upplevelsen av konsten? Hur mycket
information är för mycket och kan den fria tolkningen någonsin vara fel?

Kursledare: Maria Ragnestam
Maria Ragnestam, f. 1983 i Gällivare, är curator och skribent baserad i Kiruna.
Hon arbetar bland annat som verksamhetsutvecklare för Konstfrämjandet Norr med övergripande ansvar för Luleåbiennalen 2020. Under 2011–2019 ledde Ragnestam arbetet med uppbyggnad och uppstart av Konstmuseet i Norr, Norrbottens länskonstmuseum. Hon har tidigare samverkat med bland andra Kvinnohistoriskt museum och ArkDes, Arkitektur- och designcentrum.
Ragnestam är vice ordförande i Statens Kulturråds referensgrupp för
utställningsarrangörer inom bild- och form och har skrivit om samisk konst för
Inuit Art Quarterly och nätkonsttidningen Volym. Maria Ragnestam är just nu aktuell med utställningen "Bakom hörnet vindens jojk" som visas på Sven-Harrys. 

Arrangemanget är ett samarbete mellan Resurscentrum för konst och Sveriges Konstföreningar distrikt Norrbotten

Anmäl dig här!

En länk skickas till din e-post. 

Maria Ragnestam
Maria Ragnestam