13/10 Introduktionsträff till Konstdepartementet

13 oktober, kl 14.00 - 16.00, via Zoom


Konstdepartementet är en webbplattform där professionella konstnärer, konsthantverkare och slöjdare kan presentera idéer för ex Skapande Skola projekt och på så sätt skapa fler uppdrag.

Plattformen startade hösten 2019 och har sedan dess vuxit och representerar idag drygt 100 konstnärer över Sverige. Projektet har initierats av och drivs från Konstnärscentrum Öst. På plattformen kan du som konstnär presentera dina workshops och projekt och tillgängliggöra dom för bokning. Personal från skolor och kultursamordnare kan enkelt gå in och boka exempelvis ett Skapande skola-uppdrag.
 
Konstdepartementet är en nationell satsning och Konstnärscentrum Öst som är projektägare vill sprida kunskapen och bredda nätverket från norr till söder.

Projektledare Camilla Eltell går igenom hur plattformen fungerar och hur du som konstnär kan bli en del av den. Hon kommer att ge generella tips och visa exempel. Du får även träffa konstnärer som har erfarenhet av att arbeta i skolan.
 
Det blir tillfälle till diskussion och frågestund under kursen.

Konstdepartementet hemsida >>
 
Arrangörer: Resurscentrum för konst, Konstkonsulenten, Samordnaren för kulturskolor, Hemslöjdskonsulenten i samarbete med KC Öst och Konstdepartementet

Föreläsningen är en del av den satsningen som görs för att öka antalet bild & formprojekt mot barn & unga i Norrbotten

Anmälan

En länk till Zoom-mötet skickas till din epost när du har anmält dig.