2/6 Att kommunicera konst

2 juni - 15.00 - 16.30 , på Zoom, Vi öppnar digitala rummet 14.45

Kursledare: Charlotta Hanno, Utvecklare konst, Kulturmiljö, scen & konst Halland

Är du bild- och formkonstnär eller slöjdare som också presenterar ditt arbete i utställningssammanhang? Eller är du aktiv i en konstförening och genomför utställningar? Då kan den här kursen vara något för dig.

Kursen är en del av 3-stegskursen "Konsten att skapa intressanta utställningsrum". Du kan delta i alla träffar eller enstaka.

Under detta pass kommer vi utgå från följande frågeställningar:

  • Vilken information krävs för att uppnå balans mellan att skapa förståelse för konsten och möjligheter till fria tolkningar?
  • Vilka delar är viktiga för att skapa intressanta konstnärs- och verkspresentationer?
  • Hur kan kommunikationen av verken i en utställning bidra till att utveckla besökarmålgrupper?
  • På vilka sätt kan man bygga upp engagerande och lärorika guidningar?
  • Med hjälp av vilka verktyg kan aktiva utställningsperioder skapas?
     

Arrangörer: Resurscentrum i konst i samarbete med Sveriges konstföreningar distrikt Norrbotten.