26/5 Föreläsning: Att hänga konst

26 maj 15.00 – 16.30, digitala rummet öppnar 14.45

Kursen är en del av 3-stegskursen "Konsten att skapa intressanta utställningsrum". Du kan delta i alla träffar eller enstaka.

Under denna föreläsning kommer vi utgå från följande frågeställningar:

  • Finns det några riktlinjer att ha i åtanke vid hängning av konst (målningar, skulpturer, videokonst etc)?
  • Vilka förutsättningar krävs för en säker hängning?
  • Hur kan rummets villkor nyttjas för att skapa bäst förutsättningar för konsten som ska visas?
  • På vilka sätt kan ljussättning bidra till en lyckad hängning?
  • Hur kan informationen om konsten som visas bidra till utställningens helhet och upplevelsen av verken?
Kursledare: Maria Ragnestam
Maria Ragnestam, frilansande curator och verksamhetsutvecklare för Konstfrämjandet Norr, har de senaste åren arbetat med att förverkliga ett länskonstmuseum i Norrbotten som projektledare och konstnärlig ledare för Konstmuseet i Norr. Hon har återkommande arbetat med konstinstallationer och visningar för varierande målgrupper i olika offentliga rum i och utanför Norrbotten. 

Arrangörer: Resurscentrum i konst i samarbete med Sveriges konstföreningar distrikt Norrbotten.
 
Kursledare: Maria Ragnestam
Kursledare: Maria Ragnestam