18/5 Hur du som professionell konstnär kan arbeta med Kulturskolan

Måndag 18 maj 9.00 – 11.30, via ZOOM

Förmiddagen är en del i den större satsningen "Temavår: Nu ökar vi antalet projekt för barn och unga inom bild/form/slöjd". Du behöver inte ha deltagit på någon av tidigare träffar för att delta. 

8.45 – 9.00 Inloggning & mingel (ta med kaffekoppen)

9.00 – 9.15 Välkomstrunda

9.15 – 10.00 Åsa Lundmark, Samordnare Kulturskolan
Åsa Lundmark beskriver Kulturskolornas situation i Norrbotten, statistik och utmaningar för att öka undervisningen på bild, form, och slöjdområdet.

10.00 – 10.10 Bensträckare

10.10 – 10.45 Kulturskoleklivet
Umeå Universitet, institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, berättar om den satsning man gör för att professionella konstnärer/konsthantverkare/slöjdare m fl ska kunna vidareutbilda sig pedagogiskt via Kulturskoleklivet.

10.45 – 11.30 Diskussion inför träff 4.
Hur vill vi jobba vidare med projekt i skarpt läge, behov? kommunvis? samarbeten? Etc.