4/5 Hur du som professionell konstnär kan arbeta med Skapande Skola

Måndag 4 maj 8.45 – 11.30

Under förmiddagen kommer vi att gå igenom hur du som professionell konstnär inom bild, form, slöjd kan arbeta effektivt och strategiskt med att starta igång Skapande Skola projekt. 

8.45 – 9.00 Inloggning & mingel (ta med kaffekoppen)

9.00 – 9.15 Välkomstrunda

9.15 – 9.45 Hur kan kommunen bygga upp en effektiv process kring Skapande Skola ansökningar

Amanda Granberg Högdahl, Kulturkoordinator från Arvidsjaurs kommun berättar om deras arbete som genrerat flera Skapande Skola projekt. 

9.45 – 10.00 Genomgång av Norrbottens konstliv
Hanna Isaksson och Ricky Sandberg går igenom vilka resurser som finns för skolorna att tillgå inom konstlivet. 

10.00 - 10.10 Bensträckare

10.10 – 11.30 Konstdepartementet föreläsning + workshop
Projektledaren Camilla Eltell på KC Öst kommer och berättar om Konstdepartementet.
Konstdepartementet drivs av Konstnärscentrum i samarbete med Centrum för fotografi, Illustratörcentrum och Konsthantverkscentrum. För oss är det viktigt att alla barn får möta yrkesverksamma inom våra områden och deras olika arbetssätt, det är en fråga om demokrati och jämlikhet. 
Konstdepartementets aktiviteter knyter an till det uppdrag skolan har, inom samtliga skolämnen, och vi underlättar för skolan att hitta relevanta och konkreta aktiviteter samt konstnärer.
Läs mer om Konstdepartementet >>

Anmälan

En länk skickas med inloggningsuppgifter skickas till din e-post när du anmäler dig.