3-stegs kurs i Konsten att skapa intressanta utställningsrum

Är du bild- och formkonstnär eller slöjdare som också presenterar ditt arbete i utställningssammanhang? Eller är du aktiv i en konstförening och genomför utställningar? Då kan den här kursen vara något för dig. Vi ses vid tre tillfällen under våren och går igenom konsten att hänga, kommunicera samt packa och förvara konst.

Kursen är kostnadsfri. Vi ses genom det digitala mötesverktyget ZOOM.

Vi ses från 14.45 och kollar att tekniken funkar. Föreläsning drar igång 15.00
 
19 maj 14.45 – 17.00
Hur du packar och förvarar konsten 

Kursledare: Thomas Hämén
Thomas är en konstnär och curator med rötter i Norrbotten. Han har gedigen kompetens inom art handling och materialteknik som han dels förvärvat sig genom sin egna internationella utställningsverksamhet, samt erfarenheter från institution och gallerivärlden i Berlin och Amsterdam där han arbetat med att emballera dyrbara och ömtåliga objekt för transport och förvaring.
Under detta pass kommer vi utgå från följande frågeställningar:

 • Vad krävs för att packa konst på ett säkert sätt?
 • Vilka packmaterial passar för olika tekniker?
 • Hur bör konsten hanteras i anslutning till upp och nedpackning?
 • Var och hur förvaras konsten bäst mellan utställningsperioder?
 • Vad är viktigt att tänka på inför bokning av frakt?

 
26 maj 14.45 – 16.30
Att hänga konst
Kursledare: Maria Ragnestam.
Maria Ragnestam, frilansande curator och verksamhetsutvecklare för Konstfrämjandet Norr, har de senaste åren arbetat med att förverkliga ett länskonstmuseum i Norrbotten som projektledare och konstnärlig ledare för Konstmuseet i Norr. Hon har återkommande arbetat med konstinstallationer och visningar för varierande målgrupper i olika offentliga rum i och utanför Norrbotten. 

Under detta pass kommer vi utgå från följande frågeställningar:

 • Finns det några riktlinjer att ha i åtanke vid hängning av konst (målningar, skulpturer, videokonst etc)?
 • Vilka förutsättningar krävs för en säker hängning?
 • Hur kan rummets villkor nyttjas för att skapa bäst förutsättningar för konsten som ska visas?
 • På vilka sätt kan ljussättning bidra till en lyckad hängning?
 • Hur kan informationen om konsten som visas bidra till utställningens helhet och upplevelsen av verken?

 
2 juni 14.45 - 16.30 
Att kommunicera konst
Kursledare: Charlotta Hanno, Utvecklare konst, Kulturmiljö, scen & konst Halland

Under detta pass kommer vi utgå från följande frågeställningar:

 • Vilken information krävs för att uppnå balans mellan att skapa förståelse för konsten och möjligheter till fria tolkningar?
 • Vilka delar är viktiga för att skapa intressanta konstnärs- och verkspresentationer?
 • Hur kan kommunikationen av verken i en utställning bidra till att utveckla besökarmålgrupper?
 • På vilka sätt kan man bygga upp engagerande och lärorika guidningar?
 • Med hjälp av vilka verktyg kan aktiva utställningsperioder skapas?

Arrangörer: Resurscentrum i konst i samarbete med Sveriges konstföreningar distrikt Norrbotten.

Anmälan

En länk till kursen mailas ut senast dagen innan föreläsning. 

Thomas Hämén
Thomas Hämén
Maria Ragnestam
Maria Ragnestam