Vårsalong tema Vårvinter 2070

27 mars - 5 maj, Regionhuset, Luleå

Hösten 2019 gjordes en utlysning till Norrbottens konstnärer inför den första Vårsalongen på Regionhuset. Såväl amatörer som professionella konstnärer bjöds in för att ansöka om att delta i vårsalongen med årets tema som utgångspunkt.

Hur ser världen och Norrbotten ut om 50 år? Har vi stoppat klimatförändringarna, styr robotarna världen, eller är det ungefär som nu? Hur ser ditt liv och dina barnbarns liv ut?
Det var frågor som vi ställde till konstnärerna.
 
32 konstnärer ansökte och nio valdes ut av juryn bestående av Sara Edström från Galleri Syster och Annika Lindqvist från Konstföreningen Fenix. 

Årets konstnärer som har blivit utvalda:
Brita Weglin, Kerstin Nyman, Vanessa Cervantes, Annika Persson Åkeblom, Sara Lindqvist, Barbro Behm, Eva Stina Sandling, Anton Falk och Katarina Röding. 

Presentation konstnärer och verk

Barbra Behm
Född 1944, bor och verkar i Kiruna

Om verket
Isarna vid polerna smälter, havsnivån höjs, låglänta landmassor hamnar därunder. De orange strecken symboliserar dessa områden.

Om konstnären
Barbro Behm är verksam i Kiruna. Hon arbetar med bildkonst, måleri och skulptur i trä, snö, is och konstruktion. Hon har arbetat med snö och isskulpturer i Jukkasjärvi och länder som Finland, Lettland, Ryssland, Italien, Frankrike, Japan, Kina, Colorado och Alaska i USA.
Behm är utbildad på konstskolan American Academy of Art och Medborgarskolans målarskola i Stockholm.

Kontakt
Instagram: barbrobehm
icebarbro@gmail.com
 

Vanessa Cervantes
Född 1978, bor och verkar i Luleå

Om verket
WINTER UTOPIA bygger på samexistens mellan det samtida och dåtida. Ett futuristiskt och utopiskt landskap där tekniken smälter samman med naturen.
Verket visar hur människor alltid har försökt att utveckla och förändra landskapet genom teknik men också behovet av att bevara traditionerna som en del av identiteten.

Cervantes har en personlig önskan i sitt arbete där utopin handlar om att den tekniska utvecklingen hjälper till att hitta balans och välbefinnande för varje levande varelse. Den visar en drömlik och nästintill tecknad filmbild av ett fredligt, rent och hälsosamt 2070.
.

Om konstnären
Vanessa Cervantes Hernandez föddes i Mexico City och flyttade till Europa 2006. Hon bor i Luleå sedan 2010 och har studerat vid Sunderby Folkhögskola konstlinje. Efter konststudierna har hon fokuserat på målning och arbetar främst med akryl.
Vanessas stil är en eklektisk blandning av flera influenser; från europeisk surrealism till mexikanska muralmålningar. Genom att använda livfulla färger och drömlika bilder, uttrycker Vanessa sitt eget inre landskap, för att bygga en berättelse i varje konstverk.

Kontakt
Instagram: vchartwork
Hemsida: vchartwork.wixsite.com
Mail: vchartwork@gmail.com
 

Anton Falk
Född 1990, bor och verkar i Luleå

Om verken
Året är 2070; ungdomarna är trötta.

Om konstnären
Anton Falk är en autodidakt konstnär född och uppvuxen på Porsön i Luleå. Han behandlar mänskliga former, uttryck och sinnesstämningar genom figurativ konst med expressionistiska influenser. Det har aldrig varit viktigt för honom att enbart hitta en likhet med modellen, utan att försöka skapa ett innehåll där verken kan bli reducerade till enkla penseldrag och samtidigt förmedla att, tanken av hur människan ser ut, ibland är intressantare än hur hon faktiskt ser ut.

Kontakt
Instagram: inteanton
anton.falk@live.se
 
 
Sara Lindqvist Vril
Född 1974, bor och verkar i Luleå

Om verken
Föremål som i takt med att vintrarna blivit varmare och varmare har förflyttats längre och längre in i våra förråd. Förlorat sitt bruksvärde och övergått i nostalgi och fallit i glömska.

Om konstnären
Sara Lindqvist Vril är bosatt och verksam i Luleå hon studerade på Konstlinjen, Sunderby folkhögskola 2006-2009. Sara trivs bäst med att arbeta textilt, men väljer emellanåt även andra tekniker. 

Kontakt
Instagram: sara_lindqvist_vril
Facebook: Sara Lindqvist Art & Design
Hemsida: www.saralindqvist.com
 

Kerstin Nyman
Född 1944, bor och verkar i Luleå

Om verken
Klimatförändringarna har gjort att vi lever med en stigande medeltemperatur. Skogsbränder, översvämningar, extrem torka kommer att fortsätta drabba oss. Vissa delar av jorden är obeboeliga, vilket gör att vi får klimatflyktingar som flyttar norrut. Bristen på bostäder blir stor. Detta kräver stora förändringar i vårt livsmönster som vi förhoppningsvis kommer att klara och anpassa oss till.

Om konstnären
Kerstin Nyman, född och uppvuxen i en by i Västerbotten, fick tidigt ett stort intresse för konst genom sin farfar som var en erkänt skicklig snidare och målare. Hon har gått kurser i måleri vid Sunderbyn, Gerlesborgskolan och i Frankrike. Hon har studerat hos konstnärer som Tex Berg och Georg Suttner.

Hennes bilder är lätt abstrakta med väl avvägda kulörer, bilderna väcker tankar om livet, våra möten med andra kulturer, bilder som förmedlar stämningar. Det urbana stadsrummet med dess gator och ljus har länge varit hennes motiv, nu har hon letat sig ut i naturen, där hon återger den i stämningsfulla bilder.

Hon finns representerad hos Luleå Energi, Region Norrbotten och Västerbotten, i Luleå, Kalix-Haparanda-Boden-Dorotea-Storuman-Skellefteå-Älvsbyns kommuner, WSP Konstförening Stockholm.

Kontakt
Instagram: kerstin.nyman.92
Facebook: Ateljè Kerstin Nyman
kerstinnyman44@hotmail.se
 

Katarina Röding
Född 1945, bor och verkar i Luleå

Om verken
Greta Thunberg är 67 år 2070 och hon har lyckats med att få ungdomar över hela världen att engagera sig i vårt hotade klimat. Den jord vår generation valt att inte vårda, där egoismen och pengar har fått styra kräver ett långt gediget arbete för att minska på utsläppen och jag hoppas att alla dessa engagerade ungdomar ska sprida kunskap och förändra vårt förhållningssätt till vår jord.

Om konstnären
Efter ett långt arbetsliv gick drömmen in för Katarina att gå på Sunderby Konstskola. Efter skolan startade hon tillsammans med några andra konstnärer Studio 31, ett tillfälligt utställningsrum på Luleå Airport som inreddes med konst och hantverk.  Katarina har under åren deltagit i flera utställningar och ställt ut på Galleri Valborg & Agda på Junkön, Art for sale i Smedjan, Piteå Sjukhus och Arcus. Katarina har hållit i flera kurser, ull- och textiltryck, dels på Vuxenskolan och Konstnärernas Kollektivverkstad, KKV.

Kontakt
roding.hallbom@outlook.com  
 

Brita Weglin 
Född 1946, bor och verkar i Luleå

Om verken
Verken handlar om kärnkraft och om risken med kärnkraftsolyckor nu och i framtiden. I Pyhäjoki, vid den finska Bottenvikskusten cirka 15 mil från den svenska gränsen, håller man som bäst på att förbereda för byggandet av ett nytt kärnkraftverk.
Byggandet av själva anläggningen är kraftigt försenad på grund av att tillståndsprövningen dragit ut på tiden. Kommunledningen har stora förhoppningar på projektet och tvivlar inte, trots förseningar, på att bygget blir av. (SVT Nyheter 20190610) 

Om konstnären
Brita Weglin är en av Norrbottens mest etablerade konstnärer och har ett långt konstnärskap bakom sig med många separatutställningar, jurerade utställningar, stipendier, projektbidrag och internationella grafikpriser m.m. Weglin arbetar idag främst med broderi men har även en stor produktion av verk i emalj och grafik. Hon har kontinuerligt tillägnat sig olika konstnärliga tekniker för att vidareutveckla sin konst och berikat sitt egensinniga bildspråk.

Sedan 2016 har Weglin hållit workshops i ”Dokumentärbroderi” runt om i länet, ett arbete som fortsätter under 2020. 2019 lanserade Almlöfs förlag hennes nya bok: ”Broderi gör tanken fri…”. Där även hennes tidigare konstbok; ”Jag simmar till Tallinn…” publicerades 2013.
 
De senaste 20 åren har Brita Weglin kombinerat sitt konstnärskap med gästlärarveckor på Konstskolan i Sunderbyn, folkhögskolorna i Kiruna och Sverigefinska i Haparanda.

Kontakt
Instagram: brita.weglin.art
Hemsida: www.britaweglin.se
brita.weglin@telia.com


Eva Stina Sandling
Född 1951, bor och verkar i Vuollerim  

Om verket
Kvarlämningar- Norrbottniska trakter med kvarlämningar efter dithörande lokalbefolkning. I områdena råder akut brist på lämpliga häckningsplatser för vissa rödlistade fågelarter.

Om konstnären
Skilda material och tekniker möts ofta i Eva Stina Sandlings arbeten. Intresset för det bakomvarande och det nu pågående avspeglas i hennes verk. Konstnärskapet är förankrat i det glest bebodda, i livsutrymmen där markerna, älvarna och skogarna vädjar om uppmärksamhet.

Kontakt
Instagram: essandling
evastina.sandling@porsi.se 
 

Annika Persson-Åkeblom
Född 1953, bor och verkar i Luleå

Om verken
Verken handlar om de förändringar våra uråldriga hjärnor kommer att ställas inför i och med den tekniska, miljömässiga och mänskliga förändring som kommer att ske i Luleå, Norrbotten och världen.

Människans HJÄRNA ser ut som den alltid har gjort medan yttre faktorer har förändrats och kommer att förändras under de kommande 50 åren och även därefter. Hur kommer mänsklighetens hjärnor att påverkas av allt nytt och hur kommer det att påverka kontexten människorna emellan. Kommer vi att övervakas i alla lägen? Vad kommer det i så fall att innebära för människans integritet? 

AI är något som vi redan har sett ute i samhället och kommer att utvecklas väldigt mycket i framtiden. Vilka positiva förändringar kommer vi se? Vilka negativa följder? Vilka utmaningar? Vilka möjligheter?

Om konstnären
Annika Persson-Åkeblom har under årens lopp arbetat med att kombinera keramiska och textila material. Hon har även arbetat med rostiga material, videoband, vävskedar mm. För tillfället arbetar hon med att brodera gamla fotografier. 

Hennes mål med sitt konstnärskap är att hitta olika spännande former, mönster och mänskliga företeelser i vardagen som stimulerar skapandet till att transformeras vidare till olika konstverk.
Annika Persson-Åkeblom kommer att ha en separatutställning på Bodens konstgille 29 aug-19 sep.
 
Kontakt
Instagram: perssonakeblom
Facebook: Annika Persson-Åkeblom
annika.p.akeblom@gmail.com

Ett urval av årets verk

"Tystnad" Barbro Behm
"Tystnad" Barbro Behm
" WINTER UTOPIA" Vanessa Cervantes
" WINTER UTOPIA" Vanessa Cervantes
"Då Som Sen I" Anton Falk
"Då Som Sen I" Anton Falk
"Glömska 3" Sara Lindqvist Vril
"Glömska 3" Sara Lindqvist Vril
"Coust warning" Kerstin Nyman
"Coust warning" Kerstin Nyman
"Efter stormen" Katarina Röding
"Efter stormen" Katarina Röding
"Pyhäjoki 2070" Brita Weglin
"Pyhäjoki 2070" Brita Weglin
"Kvarlämningar" Eva Stina Sandling
"Kvarlämningar" Eva Stina Sandling
"Hur kommer våra hjärnor påverkas 2" Annika P Åkeblom
"Hur kommer våra hjärnor påverkas 2" Annika P Åkeblom