22/4 - Informationsträff Formstark Norrbotten: Gällivare Inställt

Onsdag 22 april, 11 - 12, Gällivare Museum, kostnadsfritt

Nu har det 2-åriga projektet Formstark Norrbotten dragit igång och vi vill träffa dig!

Projektet vill skapa nya förutsättningar att mötas och dra nytta av kompetenser inom två områden; besöksnäringen och professionella utövare inom konsthantverk, hantverk, slöjd och design samt offentliga aktörer och organisationer som verkar inom dessa områden.

Målet med projektet är att skapa nya typer av tjänster och samverkan mellan dessa områden.

Jag som vill träffa dig är Sofia Öberg, projektledare, Formstark Norrbotten.

Projektet drivs av: Konsthantverkscentrum, Resurscentrum konst Norrbotten, Länshemslöjdskonsulenterna, Svensk Form Norrbotten, Sameslöjdsstiftelsen, Swedish Lapland Visitors Board

Med stöd från: Kulturrådet, Projektmedel Kulturturism från Regional utveckling Norrbotten, Sparbanken Nord, Längmanska fonden

Anmälan