3/12 Föreläsning i Kiruna: Graffiti och rätten till den offentliga platsen

Tisdag 3 dec. kl 19.00 Malmfältens folkhögskola, aula

I samband med utställningen Slow Limits - Hip hop och graffiti i Luleå, som visas på Malmfältens FHSK, så arrangeras en föreläsning om graffitins historia. 

Graffiti har i takt med gentrifieringen av västvärldens städer blivit ett kontroversiellt ämne. Graffiti har fått politiker, medier och konsthandlare att gå i taket, av ilska över skadegörelse eller av glädje över sålda verk.
I sin föreläsning talar Tobias Barenthin Lindblad om graffitin, från dess uppkomst i USA, till dagens svenska graffitirörelse. Föreläsningen berör ämnen som den offentliga platsen, subkulturella strategier,
mellanrummens betydelse i staden, smak, makt och moral.

Med ett rikt bildmaterial beskrivs graffitins säregna dynamik och estetiska ideal, teknik, de sociala mekanismerna mellan graffitimålare och några av det moderna samhällets mest intressanta frågeställningar: Hur ska de allmänna utrymmena i våra städer förvaltas? Vem äger makt att uttrycka sig på gator och torg och vad har vi medborgare för möjlighet att vara med och påverka vår närmiljö?

Tobias Barenthin Lindblad är redaktör och skribent på det svenska förlaget Dokument Press och föreläser om graffiti, gatukonst och urbanitet. Några av uppdragsgivarna är Kristinehamns konstmuseum, Venedigbiennalen och Sveriges Riksdag.

SAGT OM TOBIAS OCH DOKUMENT PRESS:
“Stort tack för gårdagens “vandrande” föreläsning. Utomordentligt professionellt genomfört, intressant och berikande! Jag ser verkligen fram emot att samarbeta med dig igen.”
Roussina Roussinova, Historiska institutionen, SU

“Vill härmed bara tacka för ett mycket väl genomfört föredrag! Förhoppningsvis kommer Linköping i framtiden att bli en stad som har en betydligt mer tolerant syn på gatukonst och graffiti än vad som nu
är.”

Lars-Ove Östensson, Konsthallschef, Passagen

”Ni är de viktigaste stadsutvecklare vi har enligt min
enkla mening.”

Pernilla Glaser, Länsstyrelsen/Riksantikvarieämbetet

Arrangörer: Malmfältens folkhögskola, Resurscentrum för Konst Norrbotten, Kiruna Konstgille