11/11 Kvällsutställning Hildegard Skowasch

65° 35' N, 22° 9' O
Utställning med Hildegard Skowasch

11 november, 17.00 – 20.00, Galleri Syster

Hildegard Skowasch har under hösten 2019 varit inbjuden till KKV Luleå på konstnärsresidens under två månader. Den 11 november, under en kväll, har du möjlighet att ta del av de verk hon har producerat under sin vistelse och lära känna Hildegards konstnärskap närmare. Det blir även en avtackning av Hildegard som åker tillbaka till Berlin den 15 november.

17.00 Dörrarna öppnar
17.30 Konstnärssamtal med Hildegard Skowasch samt guidad visning av utställning
20.00 Utställningen stänger

Om Hildegard Skowasch
Hildegard Skowasch verk skapas i en öppen arbetsprocess som hon själv menar är improvisationer. Hon kombinerar element som normalt inte hör samman och omarbetar dem tills de blir en kompatibel helhet.  Verken utvecklas intuitivt och formas utifrån hennes personliga erfarenheter. Fel och olyckor är en inneboende del av arbetsprocessen och öppnar upp för andra möjligheter till utforskning. Allt är i rörelse, inget är fixerat. Papper är det primära materialet men kan också användas i kombination med andra material, exempelvis keramik.

Skowasch verk innefattar både figurativa och abstrakta verk som agerar ömsesidigt och är medbestämmande. Figurerna kan ses som karaktärer i en imaginär pjäs. Tillsammans med abstrakta element och teckningar fungerar de som en ensemble på scenen och skapar sina egna scener och tablåer. Denna interaktion blir en improvisation i sig.

www.hildegardskowasch.de
www.hildegard-projekt.de

Arrangörer: Resurscentrum för konst och KKV Luleå i samarbete med Galleri Syster.

Residenset är en del av projektet Swedish Lapland AiR.