16/12 Grundkurs om ekonomi och företagande

16 december, kl 13-16, Ateljén, Luleå Konsthall  
Vi går bland annat igenom olika företagsformer, grundläggande bokföring, moms/skatt samt, efter mångas önskemål, hur du ska hantera din försäljning till eller via galleri och hur du ska beakta momsfrågan i detta sammanhang. Kortkursen är öppen för alla bild- och formkonstnärer och det är gratis att delta, men anmälan är bindande. Kursledarna Tony Papadopoulos & Dimitrios Soulios har lång erfarenhet av bokföring och redovisning inom ideella organisationer och mindre företag inom kultursektorn. 
 
Arrangörer: Konstnärernas Riksorganisation i samarbete med Resurscentrum för konst