15 - 17/11 Master Class med Åsa Jungnelius

Åsa Jungnelius Foto: Marta Thisner Åsa Jungnelius Foto: Marta Thisner

PROGRAM & ANSÖKAN LÄNGST NER PÅ SIDAN! 

OM KURSEN
En ny världsutställning

I ett gemensamt eller/och individuellt workshopsformat kommer vi att under 2 dagars arbete gestalta en temporär skulpturpark. Vi lånar formatet av en världsutställning, en manifestation av sin samtid, för att omaktivera begreppet och skapa ny mening.  

Den första världsutställningen ägde rum 1851 i London - Crystal Palace, med syfte att främja industriell och ekonomisk utveckling. Genom att visa på hur samhällsomvandlingen skulle gestaltas, där skiftet från bondesamhälle till ett urbant industrisamhälle skapade helt nya livsvillkor. Föremålen, konsten och arkitekturen på utställningen fungerade som manifestationer av industrins utveckling och med syfte att uppfostra medborgarna, hur det nya livet i den urbana livsmiljön skulle levas.
 
Vi kommer att arbeta utifrån fyra rubriker. Dessa fyra var utgångspunkten vid förra sekelskiftet; Folkfest, Modern konst, Arkitektur och Tekniska underverk. Vilka rubriker vi exakt tar oss an låter vi vår konstnärliga process bestämma.
 
Paviljonger, som är formatet vi sedan använder, kan ses som byggnader i sin egen rätt där olika personer/aktörer bjuds in för att dela kunskap av materiell eller icke materiell art. Paviljongerna kan också ses som autonoma skulpturer. Paviljongerna kan integreras i redan befintliga byggnader/platser, byggas i robustare materiel, eller uppföras i temporära material.
 
Kursen avslutas med Folkfest och öppning av Den nya världsutställningen.
 
Om Åsa Jungnelius
Konstnär (MFA) och lektor på Konstfack, baserad i Stockholm och Månsamåla.
 
Hennes arbete är ofta materialburet och rör sig mellan interiören till ett monumentalformat där det materiella språket undersöker relationen mellan våra kroppar, objekten vi omger dem med och rummen de tillsammans agerar i. Materians konstanta positionering mellan det ekonomiska, sociala, politiska och ekologiska beskriver förutsättningarna för vår tid som vi lever i. Objekten blir till en form av fetischer över oss som individer och vår samtid.
 
Jungnelius är konstnärlig ledare för Residence-In-Nature (2014-) och arbetar med ett offentligt verk, Snäckan, för utbyggnaden av Nya Tunnelbanan i Stockholm (2016 -). Hennes arbete har visats på Tensta Konsthall (2007), Crystal (2011), Norrköpingskonstmuseum (2011), platsspecifikt arbete i Hötorgshallen på uppdrag av Stockholm Konst (2013) Kalmar Konstmuseum (2013) Chamber N.Y (2017) Dunkers kulturhus (2017) Fullersta gård (2018) ArkDes (2018) He Xiangning Art Museum i Shenzhen (2018) och Luleå Biennalen (2019). Mellan 2007-2013 var Jungnelius anställd vid Kosta Boda som formgivare. Hon var med och initierade WeWorkInAFragileMaterial (2003-2010) och driver idag LASTSTUDIO.
 
Under 2019 kommer Jungnelius göra en solopresentation på Vandalorum samt påbörja det platsspecifika konstnärliga arbetet i Södra hamnen på uppdrag av Norrköpings kommun.

Åsas hemsida >> 
 

Program

Fredag 15 november
16.00 Från denna tid incheckning på rummen
18.00 Kick off! Gemensam middag där vi lär känna varandra i gruppen
20.00 Introduktion Åsa Jungnelius
21.00 Samkväm

Lördag 16 november
7.00 – 9.00 Frukost
9.00 Samling Workshop/Utflykt/ etc
12.00 – 13.00 Lunch
15.00 – 15.30 Fika
18.00 Middag

Söndag 17 november
7.00 – 9.00 Frukost
9.00 Samling Workshop/Utflykt/ etc
12.00 – 13.00 Lunch
14.00 – 15.00 Avslutning
15.00 Hemfärd

Varje deltagare ombes ta med:
 - Ett material samt eventuella verktyg för ändamålet
 - 3 bilder, eller representationer av sin praktik/arbete

Ansökan Master Class med Åsa Jungnelius

Kursen med Åsa Jungnelius görs i ett samarbete mellan Resurscentrum för konst, Konstkonsulenterna i Västerbotten och Älvsby Folkhögskola. Det kommer att finnas 5 deltagarplatser för konstnärer bosatta i Norrbotten och 5 deltagarplatser för konstnärer bosatta i Västerbotten. För att få delta i kursen måste man göra en ansökan (se nedan).

 Åsa Jungnelius kommer sedan i samråd med Konstkonsulenterna och Resurscentrum för konst att välja ut deltagare utifrån motivering och tidigare dokumenterade projekt.

Ansökan
Ansökan ska vara inne senast 17:e oktober 24.00.
Svar på uttagna konstnärer presenteras 23:e oktober.

  • Fyll i dina uppgifter nedan.
  • Bifoga en kort motivering om varför du vill delta, max en halv A4.
  • Bifoga CV samt en kort beskrivning av dina senaste konstnärliga projekt, text + bilder (max 3 stycken projekt, max 5 bilder från respektive projekt).
  • Samla allting i en PDF och döp till ditt namn.

I kursen ingår det

  • Reseersättning till Älvsby Folkhögskola
  • Övernattning i enkelrum (lakan & handduk ingår)
  • Mat och fika.

Konstnären står själv för eventuellt eget material som man vill ta med.

Ansökan

  • Döp filen till ditt namn, ladda upp som PDF. Vi vill att du samlar motivering, tidigare projekt och CV i ett dokument.
    (max 50 MB)