15/9 Föreläsning: Erik Holmstedt

15 september 16 – 17
Focushuset, Malmberget


Living On An Unstable Mountain
- Bilder från ett samhälle i ständig förvandling.
 
Om något år kvarstår bara några bostadskvarter i ytterkanterna av Malmberget, tidigare ett samhälle som bokstavligen byggdes på en järnmalmsfyndighet.

Erik Holmstedt har följt samhällsomvandlingen och dess påtagliga konsekvenser. I föreläsningen visar han bilder från Malmberget och lite runt omkring i omvärlden.
 
Erik Holmstedt, född 1952 i Malmberget, är en svensk fotograf, verksam i Luleå. Han avlade examen vid Konstfack 1983 med inriktning på fotografi

Arrangörer: Festivalen Focus i samarbete med Resurscentrum för konst