5 & 6/9 Pensions & Projekteftermiddag med Konstnärsnämnden mfl.
 

Bild: Nattanan Kanchanaprat Bild: Nattanan Kanchanaprat

5 september Kiruna
Stadshuset Kiruna, Konferensrum Järven på entréplan.
6 september Luleå
Filmsalen, Norrbottens Museum
Samma program och tider gäller i Kiruna och Luleå
14.00 Introduktion till eftermiddagen
Hanna Isaksson, Resurscentrum för konst

14.05 – 14.35 ”Konstnärerna och deras pensioner – Hur ser det ut för dagens pensionärer?”
Stefan Ahlenius, utredare inom bevakningsområdet konstnärers ekonomiska och sociala villkor på Konstnärsnämnden, ger oss en bild av dagens situation.

14.35 – 15.00” Konstnärsnämndens stipendier och bidrag”
Karolina Pahlén, handläggare på Konstnärsnämnden informerar.

15.00 - 15.15 Frågestund

15.15 Fika

15.45 – 16.15 Genomgång regionens projektmedel
Jennie Ignberg Eriksson, ny handläggare för projektmedel på regionens kulturavdelning går igenom regionens bidrag.

16.15 – 17.00 Hearing: EuroArctic Diploma in Arts Management
Projektledning Barents, Ricky Sandberg, ny Konstkonsulent och Jan Henriksson, projektkoordinator.
 
Den 5:e september då vi är i Kiruna går de som vill på vernissaget för nästa utställning på Konstmuseet i norr som öppnar kl 17.00

Anmälan senast 2 september