Inbjudan till intresseanmälan ”Konstens väg – Etapp1” 2017

Övertorneå kommun tillsammans med Resurscentrum för konst Norrbotten inbjuder härmed yrkesverksamma professionella konstnärer att inkomma med intresseanmälan för deltagande i en projekttävling avseende konstnärlig gestaltning av Konstens väg – Etapp 1.
 
Bakgrund
Övertorneå Kommun har tagit beslut om att bygga Konstens väg längs med den gamla banvallen med start ifrån Övertorneå. Konstens väg kommer att bestå av tre etapper och tre rastplatser. Vid varje rastplats ska ett konstnärligt verk uppföras. Det kommer att ske tre separata utlysningar årligen fram till 2019, en utlysning till varje rastplats. Denna intresseanmälan gäller första gestaltningen, Etapp 1, som ska uppföras våren/sommaren 2018.

1. Etapp 1 går från Övertorneå till Luppio. Etapp 1 är början på Konstens väg och ska bli ett riktmärke för de som ska gå leden.
2. Etapp 2 går från Luppio till Hedenäset.
3. Etapp 3 går i två riktningar, en till Risudden/Potila och en norrut till Pello.

Den gamla järnvägen invigdes 1914 och var i bruk fram till 1986. Under 1990-talet demonterades rälsen och sliprarna. Efter nedläggningen har banvallen använts i rekreationssyfte såväl sommar- som vintertid med bland annat skidspår. Tanken är att Konstens väg fortsatt ska kunna användas för rekreation i form av vandring och träning, men med de nya rastplatserna och konstverken som platser för vila och eftertanke.  

Det kommer även vara möjligt att nå verken/rastplatserna med bil. Verken kommer även att vara synliga från bilvägen för förbipasserande. En förebild för Konstens väg i Övertorneå är Konstvägen sju Älvar i Västerbotten.

Sista ansökansdag
Ansökan ska skickas via mail till Leif Häggbo, Koordinator Kultur & Fritid, Övertorneå Kommun senast 2017-08-07 24.00. Sammanställ bilder, texter, CV och eventuella texter i en PDF eller en Power Point. Märk ditt mail med: Intresseansökan Konstens väg
För sent inkomna eller ej kompletta ansökningar kan tyvärr inte hanteras.

Kontaktpersoner
Det går bra att ställa frågor till Leif Häggbo under sommaren fram till 2017-08-01

Leif Häggbo
Koordinator Kultur & Fritid, Övertorneå Kommun
leif.haggbo@overtornea.se
0927 – 720 09
070-628 08 05

Hanna Isaksson
Resurscentrum för konst, Region Norrbotten
072 - 562 47 55
hanna.isaksson@norrbotten.se