Inbjudan till intresseanmälan
”Konstens väg – Etapp1B” 2018

Övertorneå kommun tillsammans med Resurscentrum för konst Norrbotten inbjuder härmed yrkesverksamma professionella konstnärer att inkomma med intresseanmälan för deltagande i en projekttävling avseende konstnärlig gestaltning av Konstens väg – Etapp 1B.


Bakgrund
Övertorneå Kommun har tagit beslut om att bygga Konstens väg längs med den gamla banvallen med start ifrån Övertorneå. Konstens väg kommer att bestå av flera etapper och rastplatser. Vid varje rastplats ska ett konstnärligt verk uppföras. Det kommer att ske flera separata utlysningar fram till 2020, en utlysning till varje rastplats. Denna intresseanmälan gäller andra gestaltningen, Etapp 1B, som ska uppföras våren/sommaren 2019.
Tanken är att Konstens väg ska bli ett turistmål i sig med hjälp av konstverken såväl som en rekreationsplats för de boende.

Etapp 1B går från Övertorneå till Ruskola. Det kommer att vara möjligt att nå verket/rastplatsen med bil. Verken kommer även att vara synliga från bilvägen för förbipasserande.
 
Temat för gestaltningen i Ruskola är kommunens historiska traditioner som jord- och skogsbrukskommun, och hur dessa näringar har präglat livet i bygden. I slutet av 1950-talet började mekaniseringen inom jord- och skogsbruket, vilket ledde till att arbetstillfällen försvann i stor omfattning. År 1983 utropade sig Övertorneå till Sveriges första ekologikommun.
 
Strax norr om gestaltningen inrättar Övertorneå kommun en skoglig försöksodling som anläggs i en kombination av skog-, hag- och ängsmarker. Det blir möjligt att vandra genom odlingen ner till Torne älv och strosa en bit längs älvstranden, för att sedan gå tillbaka upptill banvallen och det blivande verket.

Konstens väg börjar i centrala Övertorneå med verken Stjärnor under himlen och Bro över tid av konstnären Chun Lee Wang Gurt. Hennes verk invigdes i juni 2018.

På grund av för få ansökningar har denna projekttävling avbrytits.