2 x Föreläsning: Berättelser kring konst och museer

onsdag 18:e och 25:e april 2018, kl 17.30-18.30
Lokal: Födelse, Norrbottens museum - Luleå

”Konstverkets födelse” - Den kreativa processen (18 april 2018, kl 17.30)
Föreläsning med Jens Arvidson


Skissernas Museum – Museum of Artistic Process and Public Art, är ett unikt konstmuseum med fokus på den konstnärliga kreativa processen. Här finns världens största samling av skisser, modeller och förlagor till svensk och internationell off entlig konst. Jens Arvidsons föreläsning utgår från grundaren och konstprofessorn Ragnar Josephsons programförklaring om den kreativa processen kring Konstverkets födelse (1940).
Föreläsningen ger en översikt över museets idé och ett nutida perspektiv från den amerikanska konstnären Jane Philbricks utforskande av Josephsons kreativitetsteori. Med inspiration från museets idé och föremål ställer Philbrick frågor om den kreativa processen och vad som utgör ett konstverk.

Om föreläsaren
Jens Arvidson är konstvetare från Lunds universitet. Han arbetar för tillfället som konsthandläggare på Norrbottens museum, med ansvar för projekteringen av den off entliga konsten för Sunderby Sjukhus till- och ombyggnation. Han har tidigare varit verksam som universitetsadjunkt på kulturvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet, samt som museiassistent på Skissernas museum i Lund. Han har publicerat texter kring intermediala ämnen som tecknade serier och skivomslag, om konst i det off entliga rummet och museologi.​​​​​​
 

Landsbygdsarv och friluftsmuseer: en jämförelse mellan norra Europa & Italien - En berättelse om identitet, värderingar och historia, natur och arkitektur (25 april 2018, kl 17.30)
Föreläsning med Silvia Colombo
 
När man tänker på museer ser man ofta en stor byggnad framför sig med samlingar och utställningar. Men museer är inte bara det: museer arbetar också till stor del med materiella och immateriella värderingar och kulturarv. Ofta manifesteras dessa i historiska byar som vi besöker när vi semestrar och vill se autentiska platser från förr.
Föreläsningen tar upp landsbygdsarv och friluftsmuseer i norra Europa och tittar närmare på exempel som Skansen och Gammelstad, men också platser som finns på Island och i Storbritannien. I motsats till norra Europa har Italien satsat mer på att lyfta konst och arkitektur i sin kulturhistoria. Landsbygden har man däremot varit mindre intresserad av. I föreläsningen kommer vi att titta närmare på vad dessa delar av Europa kan lära sig av varandra vad gäller att stärka och hantera sitt kulturarv.

Om föreläsaren
Silvia Colombo är italiensk konsthistoriker som är specialiserad på samtidskonst och doktorerat i bevarandet av Arkitektoniskt kulturarv (museologi och minnesstudier). Hon är författare och redaktör
samt arbetar som gästande universitetslektor vid Politecnico di Milano.
Just nu arbetar hon som konsult åt The University of Manchester och som praktikant på Resurscentrum för konst i Norrbotten samtidigt som hon läser svenska.