Studiebesök på Norrbottens museums arkiv - 1 mars 2018, kl 15.00-17.00 

1 mars 2018, kl 15.00-17.00. Samling 14.50,
entrén till Björkskatans Hälsocentral, Höstvägen 7


2019 har Region Norrbotten utlyst till ett kulturarvsår med särskilda satsningar på projekt inom området. Resurscentrum för konst, i samarbete med Norrbottens museum, bjuder därför in verksamma konstnärer/konsthantverkare/slöjdare i Norrbotten till ett  studiebesök i Norrbottens museums arkiv.

Arkivets personal kommer att ge gruppen en introduktion till samlingarna och hur de kan nyttjas. Det blir även besök i bildarkivet och föremålssamlingarna. Vi hoppas att studiebesöket ska ge inspel/inspiration till ditt konstnärskap eller om du vill arbeta med något specifikt projekt som kopplar samman ditt konstnärliga skapande med kulturarvsfrågor.

Max 20 platser
Anmäl dig här: skicka ett mejl till
Silvia Colombo: silvia.colombo@resurscentrumforkonst.se