Seminarium: Konst och integration – nya möten och möjligheter

Beställ boken Konsten att delta här Beställ boken Konsten att delta här

Torsdag 26 januari 2017, 18.30 – 20.00
Bergströmska gården, Luleå


Välkommen till en helkväll om hur konstnärer, arrangörer och andra verksamma inom konstbranschen kan arbeta för att öka integrationen på konstscenen.

18.45 Konsten att delta: bild och form
Ola Öhlin och Antony Merjan kommer och berättar om projektet Konsten att delta: bild och form. Projektet drivs av KRO och KLYS nationellt och bygger på en metod som Ola Öhlin har arbetat fram under 10 års tid. Fokus är att skapa möten mellan nyanlända konstnärer och etablerade konstnärer i Sverige.

19.15 10 år av integrationsprojekt - från multikulturell mot interkulturell
Ninni Korkalo, konstnär och ordförande för Cross Art Association Piste, Rovaniemi kommer att berätta om de integrationsprojekt hon har arbetat med under 10 års tid via Cross Art Association Piste och Artist´s Association of Lapland in Rovaniemi, Finland. Just nu arbetar hon med projektet ACU- Artist Colleagues for Unity-project 2017.

19.45 Kort presentation av Resurscentrum för konst satsning på integration
Hanna Isaksson, verksamhetsledare, Resurscentrum för konst och Lotta Lampa, projektledare för kommande integrationsprojekt berättar kort om vårens planer och satsningen i Norrbotten.

Vi bjuder på kaffe och fika.