Kurs: 3D-printning

- Från idé till prototyp

En introduktionskurs till 3D-printning
Resurscentrum för konst och Luleå Makerspace inbjuder bild- och formkonstnärer till en kurs i två delar där deltagarna får prova på ny teknik samt lära sig om modellskapande och 3D-printning.

KURSUPPLÄGG
Dag 1: Tisdag 14 november, kl 18:00 – 20:30

Introduktion till 3D-skrivare och material. Idéskapande med tanke på modellering och introduktion till designverktyg TinkerCad. I första träffen startar vi printning av enkla modeller.

Mellan de två kurstillfällen är det möjligt att besöka Makerspace för att arbeta vidare med sin egen design.

Dag 2: Tisdag 12 december, kl 18:00 – 20:30
Diskussion och erfarenhetsutbyte av att arbeta med denna teknik. Hur förbereder man printningar för printning och vidare modellering? Vi provar på andra verktyg för 3D-scanning, 3D-skulptering och eventuellt mer avancerad 3D-modellering utifrån deltagarnas intresse.

För vidare arbete rekommenderar vi deltagarna att bli medlemmar i Luleå Makerspace - då får man tillgång till 3D-skrivare och samtlig utrustning. För nya medlemmar under 2017 gäller medlemskapet även hela 2018. Klicka här för att bli medlem

Utrustning och mjukvara
Vid kurstillfällena kan man använda egen dator eller alternativt låna en dator som finns i spacet. I steg ett av kursen kommer vi att använda programmet TinkerCad. Det är helt webbaserat och man behöver inte ladda ned eller installera något.

Kursdeltagarna ombes att skapa ett konto genom att gå till www.tinkercad.com och trycka på "Start Tinkering now" och följa instruktionerna. Har ni frågor eller problem så maila peter@parnes.com.

Pris: Kostnadsfritt (medlemskap i Luleå Makerspace rekommenderas, kostnad 200 kr/år)
Datum: 14 november kl 18:00 – 20:30 / 12 december kl 18:00 – 20:30
Lokal: Luleå Makerspace, Sandviksgatan 20
Kursledare: Peter Parnes, Agneta Hedenström

Anmäl dig senast 9 november 12.00 till:
milka.jafri@resurscentrumforkonst.se

Om Luleå Makerspace
Luleå Makerspace är en ideell förening som startades 2013 av Peter Parnes, Agneta Hedenström och Tovah Parnes. Makerspace har bland annat 3D-skrivare, skärmaskin, elektronik för digitalt mode, brodyrmaskin etc. Konstnärer kan bli medlemmar för 200 kr/år och får sedan tillgång till maskinerna. Föreningens syfte är att främja kunskapsdelning, skapande och innovation genom att ge fler människor tillgång till verktyg, mötesplatser, lokaler och andra resurser.