Föreläsning: Tobias Barenthin Lindblad "Graffiti och rätten till den offentliga platsen"

Föreläsning Torsdag 19/1 kl 9.00 – 10.00
Sunderby Folkhögskola, Fri entré

 
Graffiti har i takt med gentrifieringen av västvärldens städer blivit ett kontroversiellt ämne. Graffiti har fått politiker, medier och konsthandlare att gå i taket, av ilska över skadegörelse eller av glädje över sålda verk. I sin föreläsning talar Tobias Barenthin Lindblad om graffitin, från dess uppkomst i USA, till dagens svenska graffitirörelse. Föreläsningen berör ämnen som den offentliga platsen, subkulturella strategier, mellanrummens betydelse i staden, smak, makt och moral.

Med ett rikt bildmaterial beskrivs graffitins säregna dynamik och estetiska ideal, teknik, de sociala mekanismerna mellan graffitimålare och några av det moderna samhällets mest intressanta frågeställningar: Hur ska de allmänna utrymmena i våra städer förvaltas? Vem äger makt att uttrycka sig på gator och torg och vad har vi medborgare för möjlighet att vara med och påverka vår närmiljö?

Tobias Barenthin Lindblad är redaktör och skribent på det svenska förlaget Dokument Press och föreläser om graffiti, gatukonst och urbanitet sedan 1996. Tobias Barenthin Lindblad har studerat etnologi och media- och kommunikationsvetenskap och är författare till flera böcker. Några av de hundratals uppdragsgivarna är Luleå Kommun, Kristinehamns konstmuseum, Venedigbiennalen, Sveriges Riksdag och Frölunda kulturhus.

Arrangörer: Resurscentrum för konst i samarbete med Sunderby Folkhögskola