Föreläsning: Maria Ragnestam "Det föränderliga utställningsrummet"

© akay © akay

Öppen föreläsning med Maria Ragnestam

24 mars 10.00 – 12.00, Sunderby Folkhögskola, Fri entré
Idag tar konsten plats långt utanför konstinstitutionernas väggar. De alternativa utställningsrummen erbjuder nya sätt att ta konsten till betraktaren men kan också stundvis medföra begränsningar som riskerar att påverka de konstnärliga uttrycken om förutsättningarna inte förvaltas.

Förändras utställningsproducentens ansvar vid produktioner av konstprojekt vars uttryck påverkas och skapas av sin omgivning? Har alla konstnärliga uttryck möjlighet att på ett fördelaktigt sätt ta plats utanför den vita kuben, och har den förmågan ett egenvärde när det kommer till konstnärligt urval?

Maria Ragnestam är konstvetare och curator och har de senaste åren jobbat med att förverkliga ett länskonstmuseum i Norrbotten som projektledare för Konstmuseet i Norr. Hen har återkommande arbetat med utställningsproduktion i alternativa utställningsrum i och utanför Norrbotten.

Föreläsningen ingår i en serie av tre där vi lyfter curatorns arbete under våren 2017.

Arrangemanget sker i samarbete med Sunderby Folkhögskola.