Föreläsning: Jan-Erik Lundström "Kartan och konsten"

- Om världar, verkligheter och värderingar

Öppen föreläsning med Jan-Erik Lundström

3 mars 10.00 – 12.00, Sunderby Folkhögskola, Fri entré
 
Utställningar är representationer, på liknande sätt som en karta är en representation av världen, en region eller en plats. För att göra en utställning måste curatorn bli en kartograf, välja ut delar som sticker ut som referenser från hens perspektiv. Frågan som då uppstår är om kartor och utställningar är helt sanningsenliga? Hjälper kartan eller konsten oss att orientera i verkligheten? 
 
Jan-Erik Lundström är curator, kritiker och historiker av samtida konst och fotografi. Han har varit chef för Sami Center of Contemporary Art, Norrbottens Museum, Bildmuseet och Fotografiska museet. Han har curerat över 100 projekt och varit konstnärlig ledare för den
3: e Bukarest Biennalen. Han är författare och redaktör för många böcker och har föreläst på en rad konstnärliga universitet runt om i världen.

Föreläsningen ingår i en serie av tre där vi lyfter curatorns arbete under våren 2017.