Bildlärardygnet 2017

Bildlärare, nu är det återigen dags att se, ses och nätverka!
Fredagen 20 januari - lördag 21 januari, kl. 14.00 – 15.00

 
Program, Fredag 20 Januari
Kl. 14.00
Besök hos Länsförsäkringar
Vi börjar dygnet hos Länsförsäkringar på Köpmantorget i centrala Luleå. Länsförsäkringar har under de senaste åren byggt upp en närmast komplett konstsamling av norrbottniska konstnärer som vi kommer att få en introduktion och visning av.
Efter visningen promenad över till Galleri Syster, Sandviksgatan 18 A
 
Kl. 15.20 Samling hos Galleri Syster, vi börjar med fika
Hans Sundvall inleder med att berätta om kommande utställningar på Konsthallen. Sedan tar Anja Örn/Galleri Syster över. Galleri Syster har blivit en av Norrbottens viktigaste platser för samtidskonsten, grundarna har på tio år gått från 9 m2 galleri till dagens 140 m2. De senaste åren har man drivit ett framgångsrikt ungdomsprojekt, Lillasyster, som har inspirerat ungdomar att utbilda sig vidare till konstnärer. Galleri Syster kommer att berätta om sin resa och sina framtida planer, bland annat som residency för internationella konstnärer.

Kl. 18.00 Middag tillsammans på Sunderby folkhögskola
Inackordering för er som ska bor på Sunderby folkhögskola och middag. Vi ordnar samåkning dit.
 
Ca. 19.30 Kort presentation av Resurscentrum för konst och Sv. Konstföreningar, Norrbotten
Hanna Isaksson, verksamhetsledare för Resurscentrum för Konst i Norrbotten, berättar om verksamheten och vilka möjligheter det finns till samverkan. Karin Westergren berättar kort om Sveriges Konstföreningar, Norrbottens verksamhet.
 
Kvällsfika och egna samtal

---

Program Lördag 21 Januari
09.00 Graffitins historia och praktisk workshop
Graffiti har blivit en inkörsport till konsten för många ungdomar idag. I takt med att Graffitin blir mer accepterad som konstform så flyttar den även in i finrummen. Tobias Barenthin Lindblad ger en historisk tillbakablick och tar upp frågor om rätten till det offentliga rummet. Deltagarna kommer även att få jobba i workshop och göra egna Graffitiverk.

12.00 Lunch
13.00 Forts. workshop

15.00 Avslutning och fika
Tack för den här gången, vi håller kontakten och ses om ett år.

Anmälan senast 6 januari - se särskild anmälningsblankett här nedanför
För mer informationkontakta:

Karin Westergren, Sv. Konstföreningar, Norrbotten, kajsaw@telia.com mobil 070-571 18 48
Hanna Isaksson, Resurscentrum för Konst, hanna.isaksson@nll.se mobil 072-562 47 55

Arrangörer: Sv. Konstföreningar, Norrbotten distrikt i samarbete med Resurscentrum för konst och Sunderby Folkhögskola

BAKGRUND
Under 2015 startade Sv. Konstföreningar Norrbotten Distrikt en satsning gentemot bildlärare i Norrbotten. Under ett dygn samlades man på Sunderby Folkhögskola för att utbyta erfarenheter och få inspiration. Under 2017 kommer Resurscentrum för konst att vara en samarbetspart i planeringen kring Bildlärardygnet.

Arrangemang 2017