Övertorneå Kommun söker en konstnär till projektet ”Tornedalskvinnan” 2017

Resurscentrum för konst utlyser ett uppdrag i samarbete med Övertorneå Kommun.

Övertorneå Kommun söker en konstnär som vill arbeta processinriktat med befolkningen i Tornedalen kring ett monument som ska resas för Tornedalskvinnan. Du som konstnär ska ha erfarenhet av att jobba processinriktat och vi sätter stort värde i att du kan kommunicera och arbeta i grupp med alla berörda parter.

Arbetet ska resultera i ett fysiskt verk. Ett krav är du ska erfarenhet av att arbeta med skulptur och att du har uppfört offentliga verk tidigare. Det finns tidigare idéer kring detta verk som måste beaktas i processen och vidareutvecklas tillsammans med gruppen som drivit frågan.
Arbetstid: Start 1 november. Det slutgiltiga verket ska invigas midsommarafton den 22 juni 2018.

Budget för verket finns och arvode utgår enligt KROs rekommendationer.
I processarbetet finns det också möjlighet att anlita en skribent som hjälper Konstnären med att samla in berättelser och gör research.
Skicka ett mail till hanna.isaksson@norrbotten.se och motivera varför du är lämpad för detta jobb. Bifoga CV och bilder på tidigare offentliga verk som du har gjort. Anmäl ditt intresse senast 15 oktober.
 
BAKGRUND
År 1992 lämnade Övertorneå Hembygdsförenings dåvarande ordförande Mandis Tervahauta ett förslag om att Tornedalskvinnans livssituation vid sekelskiftet 1800/1900 skulle ihågkommas med en minnessten. I samarbete med Övertorneå-bygdens Hemslöjdsförening tog Hembygdsföreningen fram en skiss föreställande en kvinna som bykar tvätt med barnen omkring sig. Skissen blev offentlig 1992 och offerter till en minnessten har tagits in i flera omgångar, men oenighet om placeringen har omöjliggjort ett fullföljande av projektet.

Den 22 augusti 2017 hölls ett möte mellan representanter för Övertorneå Hembygdsförening, den numera vilande Övertorneå-bygdens Hemslöjdsförening och Övertorneå kommun. På mötet diskuterades projektet Tornedalskvinnan ur ett antal gamla och nya infallsvinklar, deltagarna enades om att verket ska belysa dagens kvinnor och dåtidens kvinnor. Samt att en konstnär ska anlitas och hålla i processen för att monumentet ska hålla en konstnärlig höjd.
Verket ska placeras på gräsytorna i den öppna talldungen nedanför Kommunhuset i Övertorneå.