Well-being residencies är ett 2-årigt internationellt projekt med deltagare från Ryssland, Lettland, Finland och Sverige. Målet med projektet var att ta fram metodhandledningar och genomföra residens inom temat well-being.
I projektet har det undersökts hur konstnärer kan komma in och jobba i miljöer som ungdomsanstalter, demensvården, barnhem och dagverksamhet för personer med funktionsvariationer. 

Projektet avslutades 2021 med att publicera en handbok som steg för steg guidar dig som är arrangör av ett residens hur du på bästa sätt kan lägga upp arbetet. Handboken har riktiga case som den refererar till checklistor att använda sig av. 
Handboken finns att ladda ner här >>

​​​​​​​Läs mer om projektet (på engelska) 
www.wellbeingresidency.net

Deltagare i projektet var:
Monitaideyhdistys Piste, Rovaniemi, Finland (projektkoordinator)
VSIA Rigas Cirks och Sansusi, Lettland
Sortavala Social and Youth Center, Ryssland
Resurscentrum för konst och nätverket Swedish Lapland AiR, Sverige.

SEMINARIEDAG: WELL-BEING RESIDENCIES
18 september 2018, Norrbottensteatern, Luleå
Under denna seminariedag fick deltagarna ta del av fyra konstnärliga projekt som har genomförts i marginaliserade miljöer, vad som har varit lyckat och vad som har varit utmaningarna, vilka metoder som har visat sig fruktbara.
Se program >>

Gruppbild på arrangörerna i nätverket under konferens i Luleå.
Gruppbild på arrangörerna i nätverket under konferens i Luleå.
Konstnärerna Helena Bergman och Sebastian Björkman på invigning av sitt utomhusverk på Luleås Ungdomsanstalt.
Konstnärerna Helena Bergman och Sebastian Björkman på invigning av sitt utomhusverk på Luleås Ungdomsanstalt.