DIGITALA INTENSIVRESIDENS TRANSIT KULTURINKUBATOR VÅREN 2022

Under våren 2022 arrangerar Transit Kulturinkubator två digitala intensivresidens för yrkesverksamma konstnärer inom områdena film, scenkonst, bildkonst, formgivning, musik och/eller konsthantverk. 

Residensen genomförs i samarbete med Tjallegoahte (Sapmi), Capellagården, Artifex, och Resurscentrum för konst Norrbotten. Residensen är öppet att ansöka för konstnärer verksamma inom regionerna Norrbotten, Jämtland, Härjedalen och Gävleborg.

FOKUS
Under båda intensivresidensen kommer vi att fokusera på offentlig finansiering och hur du skriver en ansökan med Konstnärsnämndens arbetsstipendium som utgångspunkt. Vi fördjupar oss i formuleringar kring ens konstnärliga verksamhet och arbete, samt hur du skräddarsyr dessa för en ansökan. Under fyra veckors tid varvar vi workshops med föreläsningar, kollegialt delande,individuella samtal och praktiska övningar. Arbetet sker både genom individuella och gruppövningar.

MÅL
Målet är att du genom residenset ska ha fått chansen att utveckla ett nytt stöttande nätverk ochsamtidigt erhållit nya praktiska färdigheter i att formulera dig kring din konstnärliga verksamhet.
Du ska även ha skrivit ihop ett utkast eller en färdig ansökan som kan användas till Konstnärsnämndens arbetsstipendium.

METOD
Den individuella verksamhetsutvecklingen sker utifrån den enskildes konstnärskap och identifierade behov med stöd av kollegialt lärande mellan residensets antagna konstnärer, coachning från residensets coacher och aktiviteter som stärker den konstnärliga verksamheten.

INNEHÅLL
Under residensets fyra veckor kommer du som deltagare
få ta del av följande aktiviteter:

 • Rita din process - Workshop, 3h
 • Offentlig finansiering - föreläsning och skrivworkshop, heldag
 • Individuell samtalstid med coach
 • Beskriv din verksamhet - Workshop, 2-3h
 • Erfarenhetsutbyte med residenskonstnärer - 2 tillfällen x 3h


2 TIDSPERIODER
Det finns två olika residensperioder under våren 2022, vilka sammanfaller med ansökningsperioderna för Konstnärsnämndens arbetsstipendier inom områdena musik, dans, cirkus, film och teater.Yrkesverksamma konstnärer kan söka till båda residens för att öka sina chanser att bli antagna, men endast bli antagen till ett.
OBS! Residensen är öppna för alla konstnärer inom områdena film, musik, scenkonst, bild och form oavsett vilka ansökningsperioder de tillhör.
Period 1: 12 jan- 9 feb
Period 2: 7 mars-7 april


TIDSÅTGÅNG
Gemensamma aktiviteter och eget arbete ca 20h/ vecka.

PLATS
Alla aktiviteter underresidensen kommer att ske på distans via Zoom.

ANTAGNINGSKRAV
För att kunna söka till intensivresidenset ska du vara yrkesverksam konstnär inom områdena film, scenkonst, bildkonst, formgivning, musik och/eller konsthantverk. Du ska bedriva egen verksamhet på minst 50% arbetstid och kunna delta i residensets alla aktiviteter, samt ha tid att göra uppgifter mellan aktiviteterna. Du ska helst befinna dig i en utvecklingsfas oavsett om du har jobbat konstnärligt i några eller flera år.

För att kunna söka ska du vara:
Medlem i eller kopplad till någonav följande organisationer:

 • Tjallegoahte (Sapmi)
 • Capellagården
 • Artifex
 • Resurscentrum för konst, Norrbotten

Eller verksam inom regionerna:

 • Region Norrbotten
 • Region Jämtland Härjedalen
 • Region Gävleborg


ANSÖKAN
Skicka oss en beskrivning av din konstnärliga verksamhet och bifoga ditt CV. Berätta kort om varför du söker till det digitala residenset och hur du tror att Transit kan stötta dig och din verksamhet. Ange vilken residensperiod du söker till. Ifall du söker till båda, så skriv vilken prioriteringsordning du har. Ange även vilken organisation och/eller region du är anknuten till.
Ansök senast 12 nov 2021.
Maila ansökan till charlie@transitsthlm.se

Antagningsbesked ges senast den 3 dec 2021 via mail. Det finns totalt 12 platser per residensperiod.
 
OM TRANSIT
Transit är ett resurscentrum som ger frilansande musiker, filmare, scenkonstnärer, bildkonstnärer och formgivare Tid, Råd, och Rum för att utforska och utveckla sina konstnärliga verksamheter och projekt. Vi erbjuder konstnärer möjligheter, resurser, stöd och metoder att förstärka sina professionella verksamheter både ekonomiskt och konstnärligt.

Transit startades 2004 av Konstfack och ombildades 2010 till den ideella föreningen Transit Kulturinkubator. Ett 30-tal konstnärer är antagna vid Transit per år, som ligger i Konstfacks lokaler på Telefonplan. Föreningen finansieras med verksamhetsbidrag från Region Stockholm, uppdragsverksamhet och projektbidrag från bland annat Kulturrådet.

Transits digitala intensivresidens syftar till att vidareutveckla Transits beprövade inkubatorsmetoder, baserade på tvåårsperioder, och anpassa dessa till intensiva residensperioder om fyra veckor. Genom dedigitala intensiv residensen kommer fler yrkeskonstnärer utanför Stockholm kunna ta del av Transits resurser och därmed få hjälp med att stärka sitt konstnärliga entreprenörskap, försörjningsförmåga och återstart.

RESIDENSANSVARIG
Charlie Nelson Prag har en bakgrund som streetdansare, producent och pedagog. Hon har över 20 års erfarenhet som frilansare inom kultur- och underhållningsbranschen både internationellt och nationellt, och har stor erfarenhet av att planera och skapa innehåll för festivaler, evenemang, liveframträdanden, utbildning och workshops.

Charlie har en magisterexamen inom Internationell scenkonstproduktion från Stockholms Konstnärliga Högskola och har även studerat flera år utomlands i Paris och LosAngeles. Charlie jobbar med att designa och undervisa onlinekurser och workshops inom det kreativa området, coachar och handleder både studenter och yrkesverksamma, samt specialiserar sig på att hitta nya och innovativa sätt att lära genom teknik och digitalisering.