Rapport: Livsmiljöer i norr

Kartläggning av arbetet med Gestaltad Livsmiljö i Norrbottens kommuner av Annie Arnqvist, Åsa Bergdahl och Åsa Mårtensson. På uppdrag av konstkonsulenten på Region Norrbotten och verksamhetsledaren för Resurscentrum för konst Norrbotten.

Länk till rapporten som PDF.