Projektstöd

Projektstödet ska bidra till ett rikt kulturliv i hela Norrbotten med fria kulturlivet som motor.

Projektstödet kan sökas av Norrbottens:

  • Profesionella kulturutövare (F- eller FA-skattsedel krävs)
  • Företag verksamma inom kulturområdet (organisationsnummer krävs)
  • Registrerade föreningar
  • Organisationer
  • Kommuner

Projektstödet avser tidsbegränsade konst och kulturprojekt vars verksamhet engagerar fler än en Norrbottnisk kommun, är externt medfinansierad om 50 procent (egen insats exkluderad), skapar arbetstillfällen för Norrbottens professionella kulturutövare och bidrar till regional kulturutveckling genom att på olika sätt spegla innevarande kulturplan för Norrbotten.

Fleråriga projekt och upprepade ansökningar prövas särskilt, det senare med särskilt fokus på tidigare inlämnade slutredovisningar.
Projektstöd beviljas inte till investeringar eller tryck- och/eller produktionskostnader för litteratur, musik, hemsidor eller kostnader för studier eller studieresor. Stöd till välgörenhetsarrangemang  och projekt inom ordinarie skolverksamhet beviljas inte.

Ansökan och beslut
Projektstödet har tre ansökningsomgångar årligen med sista ansökningsdag 15 februari, 15 maj och 15 oktober. Beslut lämnas ca. 2 månader efter sista ansökningsdatum. Om ansökt summa överskrider
400 000 sek lämnas beslut efter 3 månader. Retroaktiva beslut fattas ej.
För sent inkomna ansökningar behandlas vid nästa ansökningsomgång.
Sök därför projektstöd i god tid innan projektstart!

Samtliga ansökningar handläggs av kulturenheten med stöd av extern referensgrupp inom varje konstområde för kvalitativ bedömning.

Ansök

Ansökan och slutredovisning görs i Kulturdatabasen.

Kontakt

Mail. kultur@norrbotten.se

Ida Vinsa
vik. Kultursekreterare
Telefon. 0920-28 42 40 
Mail. ida.vinsa@norrbotten.se

Lena Kandelin 
vik. Kultursekreterare
Telefon. 0920-28 40 21
Mail. lena.kandelin@norrbotten.se

Annika Hansson
Kultursekreterare
Föräldraledig t.o.m. 31 mars 2019