Snabba Ryck

Arrangörsstödet Snabba Ryck finns för dig som är mellan 15-25 år och som vill arrangera ett kulturevenemang.

Snabba Ryck är ett arrangörsstöd och kan sökas av:

  • Norrbottniska ungdomar mellan 15-25 år

Stödformen Snabba Ryck ska genom snabb hantering skapa möjligheter för dig som ung i Norrbotten att genomföra kulturarrangemang med relativt kort planering. Detta för att stimulera att delta i och förstärka arrangörsleden i länet.

Arrangemanget kan vända sig till alla åldrar, men ska genomföras av dig som är ung.

Stödet består av maximalt 5 000 kr per projekt och kan sökas löpande (när som helst under året). Viktigt är att du söker i god tid innan ditt arrangemang, eftersom det tar cirka en vecka innan du har ett beslut. Under semestertider och vid jul/nyår kan beslutet dröja upp till en månad.

Kommunen måste vara medfinansiär och/eller stötta arrangemanget med lokal, personal, teknik m.m. (om din kommun stöttar med det senare räknar du om stödet till kronor och anger detta i ansökningsformuläret som intäkt). 

Arrangemanget ska självklart vara drogfritt!

Ansökan

Ansökan görs i
Kulturdatabasen

Slutredovisning e-postas senast en månad efter genomfört arrangemang till kultur@norrbotten.se (ange projektets namn och gärna även diarienummer).

Kontakt

Mail. kultur@norrbotten.se

Ida Vinsa
vik. Kultursekreterare
Telefon. 0920-28 42 40 
Mail. ida.vinsa@norrbotten.se

Lena Kandelin 
vik. Kultursekreterare
Telefon. 0920-28 40 21
Mail. lena.kandelin@norrbotten.se

Annika Hansson
Kultursekreterare
Föräldraledig t.o.m. 31 mars 2019