Konst och Integration
- Konsten att delta Norrbotten

FÖRELÄSNING
TISDAG 20 FEBRUARI KL 18.30 - KULTURENS HUS, LULEÅ

Kvällen riktar sig till dig som är konstintresserad. Resurscentrum för konst presenterar ett av sina projekt med syfte att underlätta för utlandsfödda bild- och formskapare att bli en del av den svenska konstscenen. Under kvällen får du möta tre av deltagarna i projektet som presenterar sitt konstnärsskap och visar bilder.

Rawaa Khiyachi, Haparanda, konstnär och konstlärare från Syrien.
Maher Abdullah, Luleå, produktdesigner från Syrien.
Mohsen Gangali, Boden, konsthantverkare i trä från Iran.

Lotta Lampa, projektkoordinator, inleder kvällen.

Kvällen ingår i Kulturrådsprojektet Biblioteksverksamhet för nyanlända och asylsökande.

Om projektet

”Konsten att delta - Norrbotten” är ett projekt för att fånga upp utlandsfödda bild- och formkonstnärer och ge dem möjlighet att etablera sig i Norrbotten och Sverige. Projektet drivs av Resurscentrum för konst i samarbete med AF Kultur Norrbotten. Vi samverkar med det nationella projektet Konsten att delta: Bild och form som drivs av KRO och KLYS.

För att kunna ta sig in på den svenska konst- och kulturscenen behövs kontakter och nätverk. Vi söker därför konstnärer/konsthantverkare som har varit i Sverige en längre tid eller nyanlända som inte har kommit igång med sitt konstnärliga arbete i Sverige. Under projektet kommer deltagarna att lotsas in i det Norrbottniska konstlivet genom studiebesök, kurser och seminarier samt ett mentorprogram där de får kontakt med etablerade konstnär i Norrbotten. 

Vi behöver nu hjälp att hitta dessa personer eftersom de inte är inskrivna på arbetsförmedlingen som konstnärer eller kanske jobbar med andra yrken i Sverige.

Kan du hjälpa oss? Har du namn på personer eller nätverk där vi kan hitta dessa personer? Det kan även vara andra kreatörer som författare, journalister, arkiteker och designers. Eller föreningar/eldsjälar. Vi vet att kreativa personer ofta känner varandra.

Som ett led i arbetet kommer vi även att åka ut till alla kommuner i länet och hålla informationsmöte. Är ni intresserade av att delta på ett sådant möte och hjälpa oss att hitta rätt deltagare?

Maila eller ring projektkoordinator Lotta Lampa
lotta.lampa@resurscentrumforkonst.se
070-554 5 915

Syfte

  • Underlätta för utlandsfödda professionella bild- och formskapare (nyanlända och de som varit en längre tid i landet) att komma in i och bli en del av det svenska bild- och formbranschen.
  • Ge det regionala kulturlivet möjlighet att ta del av de interkulturella nätverk inom bild- och form som sällan blir uppmärksammade.


Mål

  • Genomföra informationsträffar ute i länet för de utlandsfödda där de får kunskap om den svenska bild- och formscenen.
  • Skapa ett nätverk bland svenska konstnärer och utlandsfödda konstnärer som har kunskap om den svenska bild- och formscenen som vill bli mentorer åt de nyanlända konstnärerna  i projektet.
  • Etablera en kontakt med Arbetsförmedlingen som arbetar i etableringsfasen och AF Kultur så att de slussar nyanlända konstnärer till Resurscentrum för konst.
  • Ordna studieresor till konsthallar, KKV, kulturakuten, galleri syster, länsmuseum etc i länet för att öka kunskapen och nätverket för de nyanlända.

Projektinfo

Deltagande kommuner: Vänder sig till konstnärer i alla kommuner.

I samarbete med
Vi samarbetar med nationella projektet Konsten att delta
som drivs av bl a KLYS och KRO.
Läs mer >

Har du frågor? Kontakta
Projektkoordinator
Lotta Lampa
lotta.lampa@resurscentrumforkonst.se
070-554 5 915

Projektet finansieras av:
Resurscentrum för konst &
Region Norrbotten