Well-being-residencies

- En seminariedag om hur konstnärer kan arbeta med
hälsofrämjande projekt

Hur kan konstnärer bidra till en ökad hälsa med hjälp av konstärliga projekt inom hälso- och sjukvården eller i slutna verksamheter.
Talare under dagen:


Gerd Aurell, konstnär och lärare i estetik vid Umeå Universitet, grundare av Verkligheten i Umeå
Statens Konstråd i samarbete med Häktet i Umeå gav konstnären Gerd Aurell i uppdrag att arbeta fram ett verk i de intagnas gemensamma lokaler. Aurell valde att arbeta med de häktades egna berättelser och skapade utifrån intervjuer stora teckningar i en korridor där de intagna passerar varje dag.  Till konstverket hör också en separat framtagen publikation med de häktades berättelser som ska läsas på plats. Gerd Aurell kommer att dela med sig av sina erfarenheter av att arbeta i en stängd miljö, en värld i världen.
Läs mer om Gerd >>

Stefan Klavderdal, musiker och ljudkonstnär
Under sex månader var Stefan Klaverdal inbjuden som residenskonstnär på Ängelholms sjukhus för att undersöka hur konst och musik kan bidra till att förbättra sjukvården. Under vistelsen skapade han flera nya verk som han uppförde i konserter på sjukhuset, men också genom mindre spelningar i exempelvis sjukhusets foajé. Bland annat skapade Stefan avslappningsmusik till fysioterapin och gjorde en ljudinstallation med fågelsång på en vårdcentral. Stefan kommer att dela med sig av erfarenheterna från residenset på Ängelholms sjukhus.
Läs mer om Stefan >>

Marie Bondeson, konstnär
2015 kunde man läsa rubriker om “konstnären som skrev in sig på psyket”. Det var Marie Bondeson som under en tid undersökte psykosavdelningen i Gävle genom att gå in i olika ”roller”, som vårdare och kurator – men också som patient. Materialet skulle ligga till grund för tre gestaltningsuppdrag i lokalerna som var under ombyggnad.  Tyvärr blev det inga verk, men dock en publikation om arbetet. Marie kommer att dela med sig av de hinder och möjligheter som finns när man arbetar i en väldigt sluten miljö.
Läs mer om Marie >>

Lasse Lundqvist, konstnär
Lasse Lundqvist har lång erfarenhet av att arbeta i konstnärliga projekt med marginaliserade grupper i samhället.  I projektet ”Skaparkraft”, ett 3-årigt arvsfondsprojekt, arbetade han fram, tillsammans med ljudkonstnären Margit Schiött, en metod för att arbeta konstnärligt med flyktingar och ungdomar med funktionsnedsättning. Metoden blev så framgångrik att den sedan har spridits och använts på en rad målgrupper, bland annat inom äldrevården med dementa.  Lasse Lundqvist kommer att dela med sig av metoden och de projekt han har arbetat med.
 
Fullständigt program presenteras i Augusti.

Arrangörer: Resurscentrum för konst och Region Norrbottens Kultur och hälsostrateg.

Bakrund till dagen:
Well-being residencies är ett 2-årigt internationellt projekt med deltagare från Ryssland, Lettland, Finland och Sverige. Målet med projektet är att ta fram metodhandledningar och genomföra residens inom temat well-being. Partner i Sverige är Resurscentrum för konst och nätverket Swedish Lapland AiR.

Tisdag 18 september
Kl. 9.30 – 16.00
Konferensen genomförs i Luleå, lokal meddelas i augusti.

OBS! Konferensen kommer att genomföras på engelska då vi har internationella besökare i publiken

Anmäl dig här!

Dagen är kostnadsfri, vi bjuder på lunch och fika. Utebliven närvaro debiteras med 300 kr.