Well-being-residencies


Well-being residencies är ett 2-årigt internationellt projekt med deltagare från Ryssland, Lettland, Finland och Sverige. Målet med projektet är att ta fram metodhandledningar och genomföra residens inom temat well-being.
 

SEMINARIEDAG: WELL-BEING RESIDENCIES
18 september 2018, Norrbottensteatern, Luleå
Under denna seminariedag kommer du att få ta del av fyra konstnärliga projekt som har genomförts i marginaliserade miljöer, vad som har varit lyckat och vad som har varit utmaningarna, vilka metoder som har visat sig fruktbara.
>> Program och anmälan

Läs mer om projektet (på engelska) http://www.pistery.org/wbrtt/eng/ 

Deltagare i projektet är:
Monitaideyhdistys Piste, Rovaniemi, Finland (projektkoordinator)
VSIA Rigas Cirks och Sansusi, Lettland
Sortavala Social and Youth Center, Ryssland
Resurscentrum för konst och nätverket Swedish Lapland AiR, Sverige.