Residence-in-Nature

Del 3 förflyttar sig till Lainio i Norrbotten 2017-2019

Introduktion av Åsa Jungnelius

Residence-in-Nature är inte ett artist-in-residence och inte ett platsspecifikt konstnärligt arbete, utan snarare att se som ett slags experiment och metod i skala 1:1, där vi bjuder in konstnärliga utövare från olika discipliner och bakgrunder att vistas och arbeta i Region Norrbotten under en begränsad tid. Residence-in-Nature är intresserat av vad som sker genom denna närvaro och samverkan på en plats och utifrån en specifik kontext. Vad som sker i mötet lokala förutsättningar / frågeställningar kontra det globala och med det (form)resultat och det kunskapsutbyte som uppstår i mötet däremellan.

Var möter vi konsten i en glesbygd som till största del består av bl.a. producerad natur/skogsbruk, vattendrag, bruksorter i skifte mellan det industriella och det postindustriella samhället, småstäder, naturreservat, turister, vandrings- och kanotleder? Residence-in-Nature har för avsikt att låta de medverkande konstnärerna genom en positionsförflyttning i sin praktik bo, verka (arbeta) och möta invånarna i området, t.ex. på busshållplatserna, skogarna, kanotlederna, biblioteken, vägarna och omfamna hela det offentliga rummet och se på det som ett.

Deltagande konstnärer:
Gustaf Nordenskiöld (se), Hans Isaksson (se), Ingvild Holm (no), Johanna Gustafsson Furst (no), Koncentrat (se), Lisa Torell (se), Markus Vallien (se), Olga Jitlina (ru), Oscar Männikkö (se), Pilvi Takala (fi), Ulf Boström (se) och Åsa Jungnelius (se).

Samarbetspartners

Residence-in-nature
Norrbottens Museum
Resurscentrum för konst

Finansiärer

Iaspis
Norrbottens Museum
Resurscentrum för konst