Ungefär en gång i månaden skickar vi ut ett nyhetsbrev med aktuella utbildningar, uppdrag, föreläsningar, jobbtips, etc. 
Vi hanterar alla uppgifter enligt den nya Dataskyddsförordningen GDPR.

Utställning

Sveriges Konstföreningar Norrbotten Distriktet och tolv konstföreningar i länet presenterar sin verksamhet 
 
3 juni - 16 aug 2022, Galleri Foajén, Regionhuset Luleå
Vernissage 3 juni, 12.00, Anders Öberg (S) inviger
 
En utställning, konstföreläsning eller konstresa arrangerar sig inte av sig själv. För det krävs konstens fotfolk, styrelsemedlemmar och medhjälpare i länets konstföreningar. Med engagemang och entusiasm arbetar de för ett levande konstliv i sina hemkommuner och för att konsten ska finnas på deras arbetsplatser.

Läs mer >>

Call of the night
(E4:an södergående riktning)

Vernissage, Lördag 2 juli, kl 15.30 - 16.30

Call of the night är en hyllning till raggarrundor i midnattssol, burnouts och garagekultur, till den lilla uppväxtorten Risögrund utanför Kalix. Till hantverket och kamratskapen som för människor samman och skapar mening och stolthet. Ett erkännande av en subkultur många har anknytning till, men har lämnat för stadens lockande rop. En krock mellan Norrbottens landsbygd och storstad i realtid. 
 
Läs mer >> 

Samspelet

Utställning med Ludvig Sjödin

Vernissage 30 april, 15.00

I utställningen "Samspelet" visas verk ur en ny serie bilder som utforskar en dynamik mellan människan och naturen. Två tillstånd, ett mänskligt och ett icke-mänskligt som existerar tillsammans.

Ludvig Sjödin (1995) är en konstnär som bor och verkar i Luleå. Hans naturalistiska måleri har sin utgångspunkt i en strävan efter att fånga tillfällen ur det vardagliga livet på det sätt som han själv upplever det. Framför allt handlar det om att förmedla en känsla eller ett sinnestillstånd. 

Läs mer >>

Agneta Andersson, Desiree Bergström, Linnea Henriksson

I den här utställningen presenterar vi tre aktuella konstnärskap, Agneta Andersson, Desiree Bergström och Linnea Henriksson. Urvalet har skett dels som en kontrast till varandra, då deras uttryck och arbetsmetoder skiljer sig åt, men också för att det finns likheter och ett vemod som gömmer sig i bilderna.

Läs mer >>

Panelsamtal med Pitekonstnärerna i AIR 4x400 år

17 maj kl 17.00 på Kaleido, Piteå

Under år 2021 fyllde fyra städer 400 år - Piteå, Luleå, Borås och Göteborg.
Gemensamt är att en konstnär från varje ort närvarade på plats under en veckas tid och bidrog med sin erfarenhet och kunskap till residenset på platsen.
Från Piteå deltog Josefin Jonsson, Amanda Mendiant, Ulrika Weinz och Anja Lundström.

Läs mer >>

Residens för ukrainska kulturskapare

Just nu jobbar vi hårt med att få fram residens i länet och nationellt.

Resurscentrum för konst är engagerade i det nationella nätverket SWAN - Swedish Artist Residency Network och projektleder arbetet inom det regionala residensnätveket Swedish Lapland AiR. Har du kontakter med ukrainska kulturskpare, hör av dig. Mer info kommer inom kort.

Årets residensstipendiat: Sara Edström

Sara Edström har tilldelats residenset i Grez sur loing i Frankrike 2022.
Sara kommer att arbeta med text, video och musik med målet att sätta samman en form av berättarföreställning. Hon tar sin utgångspunkt i de teman om kropp och kris som hon har arbetat med under de senaste åren. Under 2022 arbetar hon med en bok på samma tema och föreställningen bygger på dessa texter.

Lämna in remissvar på Kulturplanen

Din åsikt är värdefull!
Nu har du möjlighet att tycka till om Region Norrbottens nya kulturplan 2023-2026. Svaren ska ha inkommit till Region Norrbotten senast den 17 juni 2022.

Jämlik tillgång till ett frodigt kulturliv bidrar till att skapa ett vitalt och utvecklande samhälle där människor vill bo och leva samt besöka. En tillgänglighet till kulturaktiviteter och möjlighet till eget skapande bidrar till människors kreativitet och gemenskap samt välbefinnande och välmående.

Så börjar remissversionen av Region Norrbottens nya kulturplan, det främsta verktyget för att utveckla kulturen i Norrbotten

Läs mer >>

Formstark Norrbotten produktkatalog vol. 1

Med den här katalogen vill vi visa upp den spännvidd av konsthantverk, slöjd och design som finns i Norrbotten. Vi vill med denna katalog bidra med mer formgivning från Norrbotten till resten av landet, men även inom regionen.

Att handla lokalt och närproducerat är hållbart, att vi värdesätter föremål som är gjorda av handen, att vi mår bra av vackra ting runt omkring oss. Vår förhoppning är att vi med denna katalog ska kunna bidra till allt detta.
 

Formstark Norrbotten

I Resurscentrum för konsts uppdrag ingår att stötta professionella konsthantverkare i länet. Utifrån det skapades projektet Formstark Norrbotten. Projektet vill dra nytta av kompetenser inom två branschområden; besöksnäringen och professionella utövare inom konsthantverk, hantverk, slöjd och design.

Inom projektet har vi teamat ihop 7 besöksanläggningar med 11 konsthantverkare. Tillsammans skapar dom nya produkter som kommer att visas på Norrbottens museum under hösten 2021.
Även produktionen av en produktkatalog är i full gång. 

Följ projektet här
Instagram >>
Facebook >>
formstarknorrbotten.se
 

Residens i Norrbotten

Swedish Lapland AiR är ett nätverk för arrangörer av konstresidens i Norrbotten. Resurscentrum för konst verkar som koordinator för nätverket och har byggt upp verksamheten tillsammans med flera samarbetspartners sedan 2016.

Genom att bygga upp konstresidens vill vi öka utbytet och samverkan mellan konstnärer/curators/
konstskribenter, konstnärliga institutioner, kommuner och konstnärer. Vi vill få in nya konstnärliga perspektiv till Norrbotten och ny kunskap genom konstnärliga samarbeten över kulturella och nationella gränser. 

Följ projektet här
Instagram
Facebook
www.swedishlaplandair.se

Hyr vår lägenhet i centrala Luleå

Ett stenkast från tåg- och busstationen samt centrala Luleå, finns en lägenhet på 25 kvm för uthyrning till kulturskapare och tjänstepersoner inom kultursektorn.
Läs mer >>