Verksamhetsbidrag

Här hittar du information om Region Norrbottens verksamhetsbidrag; vilka det vänder sig till och hur du gör för att ansöka, se beslut, erhålla eventuellt bidrag och genomföra återrapportering.

Allmän information om verksamhetsbidrag
Syftet med verksamhetsbidraget är att ge länsövergripande organisationer med kontinuerlig verksamhet i länet ett bidrag som del av ordinarie verksamhet.
Inför verksamhetsbidrag 2018 och framåt kommer verksamhetsbesök och villkor/uppdrag kopplas till storlek på beviljat verksamhetsbidrag.
Organisationer med verksamhetsbidrag som beviljas:

 • 0-100 tkr: beviljas bidrag för 3 år (om inte annat anges i beslut) med åtföljande allmänt uppdrag (i några fall specifika uppdrag). Organisationsbesök genomförs endast om särskild anledning finns eller vid ny ansökan.
 • 101-300 tkr: beviljas bidrag för 2 år (om inte annat anges i beslut) med åtföljande specifika uppdrag. Organisationsbesök genomförs endast om särskild anledning finns eller vid ny ansökan.
 • 301 tkr - uppåt: beviljas bidrag för 1 år, med åtföljande specifika uppdrag som signeras av båda parter. Organisationsbesök/ägarsamråd genomförs årligen.

Beslut om verksamhetsbidrag fattas av Regionstyrelsen/Regionutvecklingsutskottet i december. Beslut om beviljade verksamhetsbidrag meddelas på Region Norrbottens webbplats i januari efterföljande år.

Vilka organisationer kan söka verksamhetsbidrag?

 • Folkhögskolor och studieförbund (söks hos och fördelas av Norrbottens bildningsförbund)
 • Länsövergripande organisationer inom kultur och fritid
 • Pensionärsorganisationer
 • Kompletterande verksamhet till hälso- och sjukvård
 • Organisationen som söker bidrag ska ha kontinuerlig verksamhet i länet.
 • Föreningen eller organisationen ska vara registrerad och inneha organisationsnummer, vara organiserad med fungerande styrelse och ha eget plus- eller bankgiro.
 • Föreningen eller organisationen ska ha stadgar med inriktning på någon form av kultur- och/eller fritidsverksamhet eller komplettera Region Norrbottens hälso- och sjukvårdsverksamhet.
 • Politiska, fackliga organisationer eller skolors elevorganisationer har inte rätt till bidrag.
Ansökan om verksamhetsbidrag 2019
Besvara alla frågor tydligt i Kulturdatabasen och bifoga efterfrågade och/eller kompletterande bilagor i format som efterfrågas i ansökan (ogiftiga filformat handläggs ej). Frågor som redan är besvarade i frågeformuläret ska inte bifogas som bilagor.
Ansökningar som kommer in för sent behandlas ej.
Efter sista ansökningsdag registreras och handläggs ansökan. Samtliga sökande tilldelas en ansvarig kontaktperson på Kulturenheten som under hösten kontaktar och träffar organisationer som sökt verksamhetsbidrag för första gången eller vars beviljandeperiod avslutas och ny ansökan krävs.

Information om beslut
Kulturplan för Norrbotten 2018–2021 samt de nationella kulturpolitiska målen är styrande för de regionala verksamhetsbidragen inom kulturområdet.
Beslut om verksamhetsbidrag fattas av Regionutvecklingsutskottet vid möte i slutet av december efter att ärendet om vidarefördelning av medel beslutats av Regionstyrelsen under årets sista styrelsemöte. Beslut skickas ut i början av januari det år som ansökan gäller för.

Ansökan

Samtliga ansökningar görs via Kulturdatabasen 15 april-15 juni 2018.

Sista ansökningsdatum för verksamhetsbidrag 2019 är den 15 juni 2018 (kl. 23.59).

Kontakt

Mail. kultur@norrbotten.se

Ida Vinsa
vik. Kultursekreterare
Telefon. 0920-28 42 40 
Mail. ida.vinsa@norrbotten.se

Lena Kandelin
vik. Kultursekreterare
Telefon. 0920-28 40 21
Mail. lena.kandelin@norrbotten.se

Annika Hansson
Kultursekreterare
Föräldraledig t.o.m. 31 mars 2019