Manusbearbetningsstöd

Manusbearbetningsstödet ska bidra till att stärka Norrbottniska förlag och författare.

Manusbearbetningsstödet kan sökas av:

  • Norrbottniska förlag för utgivning av Norrbottensförfattare
  • Utgivna Norrbottensförfattare (F- eller FA-skattsedel krävs)
  • Ej utgivna författare kan erhålla ett mindre stöd (F- eller FA-skattsedel krävs)
Stödet avser täcka kostnader för externa redaktörs-, lektörs-, och korrekturläsartjänster, stöd till extern formgivning av inlaga och bokomslag samt e-bokskonvertering.

Uppskattade kostnader anges i ansökningsformuläret. Maxbelopp per ansökan är 20 000 sek och maximalt kan tre beviljanden tas årligen per sökande förlag/författare. Ingen medfinansiering krävs.

Manusbearbetningsstödet har tre ansökningsomgångar årligen med sista ansökningsdag 15 februari, 15 maj och 15 oktober. Beslut lämnas ca.2 månader efter sista ansökningsdatum. Samtliga ansökningar handläggs av kulturenheten med stöd av extern referensgrupp för kvalitativ bedömning.

Ansökan

Ansökan och slutredovisning görs i Kulturdatabasen.  

Kontakt

Mail. kultur@norrbotten.se

Ida Vinsa
vik. Kultursekreterare
Telefon. 0920-28 42 40 
Mail. ida.vinsa@norrbotten.se

Lena Kandelin 
vik. Kultursekreterare
Telefon. 0920-28 40 21
Mail. lena.kandelin@norrbotten.se

Annika Hansson
Kultursekreterare
Föräldraledig t.o.m. 31 mars 2019