Kultur i vården

Stöd för Kultur i vården ska bidra till ökad medvetenhet och kunskap om samband mellan kultur och hälsa inom Region Norrbotten och utveckla samverkan och strukturer internt och externt.

Stöd för projekt där kultur används som komplement inom hälso- och sjukvård. Projekt ska främja framväxten av en hållbar struktur för kultur och hälsa-arbete inom Region Norrbotten.
Ansökan görs av aktörer inom hälso- och sjukvården i Region Norrbotten där kulturaktörer kan vara medsökande.

  • Projekten ska ha ett länsperspektiv; d.v.s. i en regional verksamhet eller i mer än en kommun i Norrbotten.
  • Projekten ska genomföras i nära samarbete mellan hälso- och sjukvården och kulturaktörer.
  • Projekten och dess aktiviteter ska vara väl förankrat i mottagarverksamheten och präglas av en aktiv medverkan bland såväl personal som deltagare.
  • Sökande hälso- och sjukvårdsaktör tar ansvar för att det finns personal som avsätter tid och engagemang i projektet.
  • Det ska finnas en plan för hur projektresultaten införlivas i verksamheten, förutsatt att de faller väl ut.
  • Projekt med fokus att överbrygga hälsoklyftor och uppnå en mer jämlik hälsa prioriteras särskilt. 

Stöd för Kultur i vården söks löpande. Ansökan skickas in i god tid innan projektstart. Kontakta anvarig handläggare innan ansökan. Beslut lämnas ca.2 månader efter inlämnad ansökan.
Ansökan och slutredovisning görs i Kulturdatabasen.  

Ansökan

Stöd för Kultur i vården söks löpande. Ansökan skickas in i god tid innan projektstart. Kontakta anvarig handläggare innan ansökan. Beslut lämnas ca. 2 månader efter inlämnad ansökan.
Ansökan och slutredovisning görs i Kulturdatabasen.  

Kontakt

Hanna Harila
Strateg Kultur och hälsa
Telefon. 0920-28 49 54
Mail. hanna.harila@norrbotten.se