Performancenätverk

Under 2019 och 2020 har Danskonsulenten och Resurscentrum för konst gjort en gemensam satsning för yrkesverksamma  konstnärer och dansare som vill jobba med performance. Kom med i vårt nätverk. Du behöver inte ha jobbat med performance innan, bara ha ett intresse. Under våren 2020 träffas gruppen digitalt i cirkelform följande datum. 

16/4, 7/5, 21/5, 4/6, 18/6 mellan 9.00 - 11.00

Du har själv möjlighet att leda ett av tillfällena om du vill det. Kontakta någon av oss om du vill ingå i nätverket:

Rebecka strand, Danskonsulent, rebecka.strand@norrbotten.se
Hanna Isaksson, Resurscentrum för konst, hanna.isaksson@norrbotten.se 

Några deltagare i vårt performancenätverk: Linda Remahl, Jenny Schinkler, Yessiqa Lövbrand, Simone Pusch, Meri Nikula
Några deltagare i vårt performancenätverk: Linda Remahl, Jenny Schinkler, Yessiqa Lövbrand, Simone Pusch, Meri Nikula